IFAW start hulpactie voor huisdieren en vee in door tsunami getroffen gebieden

dinsdag, 11 januari, 2005
Den Haag
Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) is in Zuidoost-Azië gestart met een reddingsoperatie ten behoeve van mensen en dieren, die door de zeebeving werden getroffen. IFAW-teams helpen de overlevenden van vissersdorpjes die grotendeels werden weggevaagd door de tsunami. Zij ontfermen zich over vee en huisdieren, waar nu niemand meer voor zorgt. Medewerkers van het IFAW geven de dieren voedsel, water en tijdelijk onderdak en vaccineren ze tegen allerlei ziekten.
Het IFAW heeft noodhulpteams ingezet, bestaande uit dierenartsen en dierverzorgings-deskundigen uit Australië, China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Samen met reddingswerkers ter plaatse bieden zij hulp in de getroffen delen van India, Sri Lanka en Thailand.

“Het betreft hier een unieke operatie, waarbij het IFAW en lokale dierenwelzijns-organisaties de handen ineen hebben geslagen om mensen en dieren die door deze ramp van ongeëvenaarde omvang getroffen zijn, te helpen,” zegt Marcel Bertsch, directeur IFAW Nederland. “Het welzijn van dieren en dat van mensen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en die verwevenheid vormt de kern van de missie van het IFAW.”

Omdat de vrees voor de uitbraak van ziekten toenam als gevolg van de onhygiënische omstandigheden die na de tsunami waren ontstaan, werd een grootschalig vaccinatieprogramma opgezet in de dorpjes aan de kust van noord en Zuid-Madras in India en verder uitgebreid tot een aantal gebieden in Mahabalipuram. Meer dan 500 runderen en geiten werden gevaccineerd tegen ziekten als mond- en klauwzeer, boutvuur, bloedvergiftiging en tetanus. Honderden honden die hun thuis zijn kwijtgeraakt, worden in deze gebieden tegen veelvoorkomende infectieziekten als hondsdolheid (rabiës) en tetanus ingeënt.

In Zuid-India, voor de kust van Tamil Nadu, op een eiland nabij Cuddalore, verzorgt het IFAW momenteel 50 runderen en enkele honderden geiten, die als gevolg van de tsunami op kale zandbanken van voedsel en water waren afgesneden. Bijna 500 van de 1500 bewoners van dit nu ontvolkte eiland werden door de tsunami de dood in gesleurd. Zij die aan de vloedgolf konden ontsnappen, moesten hun vee achterlaten en met de nog overgebleven gehavende visserbootjes het eiland ontvluchten. Het IFAW-team heeft nu zijn tenten op het eiland opgeslagen en de verzorging en voeding van deze dieren op zich genomen, totdat ze weer met hun eigenaars kunnen worden verenigd.

“Voor veel overlevenden in deze gebieden vormen hun dieren hun redding. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat we, door hun dieren te redden, ook de levens van deze mensen redden,” zegt Anand Ramanathan, die leiding geeft aan de Noodhulpoperaties van het IFAW.

Naast India zijn we ook in Sri Lanka actief. Daar steunt het IFAW een omvangrijke vaccinatiecampagne voor zwerfhonden. In Phuket en Khao Lak, gebieden in Thailand die door de tsunami zijn verwoest, biedt het IFAW voedsel en medische verzorging aan rondzwervende huisdieren en vee. Op het eiland Bali in Indonesië maakt het IFAW gebruik van een mobiele dierenkliniek om dieren in Banda Atjeh van voedsel, water en medicijnen te voorzien. Banda Atjeh is één van de zwaarst door de zeebeving en de tsunami getroffen kustgebieden.

Terwijl praktische noodhulp wordt geboden aan door de ramp getroffen huisdieren en vee, heeft het IFAW samen met de Wildlife Trust of India intussen ook een begin gemaakt met het in kaart brengen van de schade, die de tsunami onder dieren en hun omgeving heeft aangericht in de beschermde kustgebieden van de zuidelijke provincie Tamil Nadu en op de Anaman- en Nicobareilanden. Eerste berichten geven aan dat complete leefgebieden vernietigd zijn, vooral broedgebieden van met uitsterving bedreigde zeeschildpadden, koraalriffen, mangroves en beschermde natuurgebieden met een veelal rijke biodiversiteit. Aan de hand van deze inventarisaties zullen we beter kunnen bepalen, welke lange termijnstrategieën we moeten opstellen voor het herstellen van de verwoeste leefgebieden en hoe we de lokale bevolking kunnen mobiliseren om de biodiversiteit in die gebieden in stand te helpen houden.

Als u de hulpoperaties van het IFAW wilt steunen of van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gehouden wilt worden, kijk dan op onze website www.ifaw.nl.

Einde

Post a comment

Mediacontact

Yvette Brook (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+070 335 50 11
Mobiele telefoon:
+06 12 991 703
Contact email:

Deskundigen

Senior Programma Adviseur
Senior Programma Adviseur
Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Katie Moore, Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam
Valeria Ruoppolo IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie