Controversiële verkoop van olifantivoor begint in Zuid-Afrika

dinsdag, 28 oktober, 2008
Vandaag start in Namibië de veiling van meer dan 9.000 kilo ivoor. Dit is voor het sinds 10 jaar dat internationale handel in olifantivoor is goedgekeurd door het door de VN gesteunde Verdrag inzake de Internationale Handel in Bedreigde Soorten (CITES). Deze verkoop zal in de komende twee weken gevolgd worden door verkopen in Zimbabwe, Botswana en Zuid-Afrika, met een totaal van 108 ton ivoor, goed voor ongeveer 10.000 dode olifanten
China en Japan zijn beide goedgekeurd als handelspartners voor dit ivoor en bekend is dat zij behoren tot 's werelds grootste illegale markten van ivoorhandel. Michael Wamithi , hoofd van het Olifanten programma van het IFAW (International Fund for Animal Welfare),: "Het toestaan van de verkoop van deze enorme hoeveelheid ivoor, is gezien de grote bedreiging van het stropen van olifanten, op z’n minst erg onverantwoord te noemen."

In IFAW's rapport uit 2007 over de handel in China in ivoor, werd gewezen op de geringe bekendheid over het controlesysteem op de ivoorhandel en ook dat de burgers niet bereid zijn te voldoen aan dit kader. Volgens het rapport, is onder de 14,5 procent van de consumenten die daadwerkelijk ivoor kopen, 76  procent bereid het controlesysteem te schenden, zodat ivoor tegen een lagere prijs verkregen kan worden. Er bestaat ook bewijs dat de Japanse binnenlandse ivoormarkt uit de hand loopt.

"Rangers in het veld blijven hun leven op het spel zetten met het beschermen van olifanten tegen stropers," aldus Wamithi. "Ontwikkelingslanden blijven de last dragen van de snel opkomende Aziatische markten. Door legale handel in ivoor toe te staan, stimuleren wij dus het witwassen van voorraden door stropers en vergroten we daardoor de illegale jacht. De situatie is erg duidelijk: meer ivoor op de markt resulteert in nog veel meer dode olifanten - en rangers."

Nederland heeft deze beslissing tot verkoop, vorig jaar als gastland van de tweejaarlijkse CITES – bijeenkomst, gesteund met als argument dat het technisch gezien niet meer mogelijk was dit eerder gemaakt besluit terug te draaien. Beschermen van olifanten, vermoorde rangers en toenemende illegale ivoormarkten waren geen argumenten voor de Nederlandse overheid om een ander standpunt in te nemen.

Een jaar geleden werd er een schorsing ingesteld van ten minste negen jaar op de internationale handel in ivoor van olifanten, tijdens de 14e vergadering van de CITES-conferentie. Dit ingestelde verbod wordt van kracht nadat de verkoop van de voorraden zijn voltooid.

"Dit naderende moratorium op de internationale handel in ivoor geeft internationale gemeenschap een belangrijke kans om tijd en energie te steken in initiatieven tot bescherming van olifanten," zegt  Marcel Bertsch, directeur IFAW Nederland. "We moeten waakzaam zijn als we willen slagen in het behoud van de olifantenpopulaties in Afrika en Azië voor de komende generaties. De toekomst van de olifanten is duidelijk in onze handen. "

De totale aantallen die worden geveild zijn: Botswana 4.400 kilo, Namibië 900 kg; Zuid-Afrika 5.100 kg, en Zimbabwe 400 kilo. Significante hoeveelheden ivoor in deze voorraden zijn verzameld via het zgn. culling ofwel afschieten, dat überhaupt al een controversieel middel is om olifantenpopulaties onder controle te houden.

In 1989 hebben de CITES-partijen de Afrikaanse olifant opgenomen in Bijlage I, een effectief verbod op alle internationale handel in olifanten en hun derivaten, met inbegrip van ivoor. Maar in 1997 werd dit herroepen en bepaalde populaties werden verplaatst naar Bijlage II, waardoor handel werd toegestaan met speciale machtigingen uit CITES. Deze verkoop zal de tweede keer in bijna twee decennia zijn dat de internationale verkoop in ivoor is toegestaan, sinds het oorspronkelijke verbod.

Nog maar een week geleden, kondigde de online veilingsite eBay een verbod aan op alle handel in ivoor van olifanten op hun websites dat zal ingaan op 1 januari a.s. Dit besluit volgde op een recent onderzoek door het IFAW, waaruit de enorme reikwijdte en de omvang van de illegale handel in wilde dieren op het internet is gebleken.

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+31 6 14 15 47 58
Contact email: