IWC vergadering in London

vrijdag, 7 maart, 2008
Den Haag/ Londen
Terwijl de afgevaardigden overleg voeren in Londen, zijn de walvissen wereldwijd in gevaar. De Internationale Walvis Commissie (IWC) houdt de komende dagen een intersessionale vergadering. Zij bespreken hier de impasse die is ontstaan tussen de landen die walvissen beschermen en de minderheid, geleid door de Japanse regering, die voor terugkeer van een wijdverspreid commerciële walvisvangst pleit.
Een wereldwijd verbod op de commerciële walvisjacht werd goedgekeurd door de leden van de IWC in 1986, maar sinds dit verbod ingesteld is, zijn er meer dan 30.000 walvissen gedood voor commerciële doeleinden, voornamelijk door Japan en Noorwegen. Een poging om een oplossing te vinden, wordt juist nu gedaan aangezien het walvisvangstseizoen in Japan eindigt en de plannen voor het jaar 2009 worden gemaakt.
 
‘De grote walvissen van onze planeet moeten meer bedreigingen onder ogen zien dan ooit, toch blijft de Japanse regering het internationale forum kapen voor een pro-walvisvangst”, zegt Patrick Ramage, directeur van het IFAW’s Wereldwijde Walvisprogramma. “Illegale walvisactiviteiten kunnen niet gebruikt worden als onderhandelingsmechanisme om de commerciële walvisjacht uit te breiden in de 21ste eeuw. Het is tijd dat een grote natie zoals Japan stopt met de walvisjacht”.
 
Gerespecteerde internationale panels van onafhankelijke juridische experts vinden dat de walvisjacht die momenteel door Japan wordt geleid – die ongeveer 1.400 walvissen dit jaar heeft gedood in de North Pacific en Antarctische wateren – onwettig is.
 
De IWC, die opgericht is om de walvisjacht te reguleren, zou aangepast moeten worden conform de nieuwe wereldwijde eensgezindheid om walvissen te beschermen en voor uitsterven te behoeden. “De omvang van bedreigingen voor walvissen heeft zich veel verder uitgebreid dan de partijen van de IWC destijds hebben kunnen voorzien. Gezien deze ernstige bedreigingen, zal de IWC uit de vergadering in Londen moeten komen met een duidelijker en versterkt mandaat voor walvisbehoud in tegenstelling tot de walvisjacht”, zei Ramage.
 
Met nieuwe bedreigingen zoals oceaangeluidshinder, global warming, schipbotsingen, verstrikking in visnetten en talloze anderen, moeten walvissen meer bedreigingen dan ooit trotseren.

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+(070) 335 50 11
Mobiele telefoon:
+06 – 14 15 4758
Contact email:

Deskundigen

Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming