Veilige doortocht voor bedreigde olifanten: Indische corridor overgedragen aan regering

donderdag, 20 december, 2007
Bangalore
Vandaag werd aan meer dan duizend wilde olifanten vrije doortocht verleend nadat de veiligheid van de wildcorridor, die twee natuurreservaten in Karnataka (Zuid-India) verbindt, was gewaarborgd. Het gebied werd door het International Fund for Animal Welfare (IFAW - www.ifaw.org) en zijn internationale partner, de Wildlife Trust of India (WTI), aan natuurbeheerders overgedragen tijdens een ceremonie in Bangalore. Het was de eerste keer dat een niet-commerciële natuurbeschermingsorganisatie land had aangekocht om het aan de overheid in eigendom over te dragen. Op deze manier kan het leefgebied van de Aziatische olifant, een bedreigde diersoort, veiliggesteld worden.
Michael Wamithi, manager van IFAWs wereldwijde olifantenprogramma:  “Voor de bescherming van olifanten in India is dit een aanzienlijk succes en ik hoop dat andere natuurbeschermingsorganisaties dit voorbeeld zullen volgen. Met het aan elkaar verbinden van natuurgebieden in verschillende landen wordt een duurzame bijdrage geleverd aan de strijd tegen versnippering van leefgebieden en ongewenste confrontaties tussen mensen en olifanten. In heel Azië en Afrika moeten we soortgelijke initiatieven blijven ontplooien als we uitsterven van deze diersoort willen voorkomen.”
 
Voor de overdracht aan het Ministerie van Landbouw van dit gebied, aangeduid als de Edayargalli-Doddasampige (E-D) corridor, hebben de autoriteiten van Karnataka en de WTI een Memorandum van Overeenstemming getekend. In ruil voor de eigendomsoverdracht bewaken beheerders in dienst van het Ministerie de veiligheid van de olifanten in de corridor. Met de overeenkomst wordt de corridor officieel toegevoegd aan reeds bestaand beschermd gebied en zullen de parkwachters beter in staat zijn deze strook land te beveiligen. Het gebied van ruim 10 hectare werd in 2005 via een onderhandse verkoop door het IFAW aangekocht om te voorkomen, dat een cruciaal leefgebied in handen van projectontwikkelaars zou vallen. Veldwerkers van de WTI registreren het gebruik van de corridor door de dieren en zorgen ervoor dat de olifanten zich ongehinderd kunnen verplaatsen.
 
De E-D corridor is een smalle strook land (500 meter breed en 2 kilometer lang) die voor de olifantenpopulatie van essentiële betekenis is, omdat hij twee bosgebieden aan elkaar verbindt die als gevolg van ontbossing en landbouw van elkaar gescheiden waren geraakt. Door deze corridor loopt ook een verkeersweg, die de verbinding vormt tussen woongebieden in het noorden en in het zuiden. Hierdoor komt de veiligheid van olifanten in gevaar, wanneer die van het ene beschermde gebied naar het andere trekken om naar voedsel te zoeken en zich voort te planten.
Fred O’Regan, president-directeur IFAW-Internationaal: “Ik ben trots op dit baanbrekend initiatief, waarmee we grond in particulier bezit teruggeven aan de overheid. De overheid is immers de aangewezen partij om toezicht op de naleving van wet- en regelgeving ten behoeve van dieren uit te oefenen. In de E-D corridor in Karnataka komen ook wilde tijgers en luipaarden voor, dus als we het leefgebied van olifanten beschermen kunnen we ook de veiligheid van andere bedreigde soorten en dieren in dit gebied waarborgen.”
 
Een olifantencorridor is een smalle strook land waarover olifanten van het ene stukje leefgebied naar het andere kunnen trekken. In heel India zijn er voor zover bekend 88 olifantencorridors. In het hele land leven naar schatting nog zo’n 25.000 olifanten in het wild.
 
De WTI, het IFAW en hun partners hebben ook een deel van de olifantencorridor tussen de beschermde gebieden Wayanad en Brahmagiri in Keraia gekocht. Deze strook land wordt bedreigd door de oprukkende woningbouw.  Door het land van de dorpelingen te kopen, hetzij door middel van rechtstreekse betaling, hetzij door het beschikbaar stellen van vervangende grond met woningen en faciliteiten die de overstap gemakkelijker maken, wordt samen met de lokale autoriteiten gewerkt aan een duurzame bescherming van leefgebieden voor de olifanten. Vier gezinnen zijn al op vrijwillige basis uit het dorpje Thirulakunnu verhuisd. De heer O’Regan: “Wat ook belangrijk is, is dat de plaatselijke bevolking meeprofiteert van de corridors, want daardoor komen er minder ongewenste ontmoetingen met de olifanten voor. Zo werken we dus aan een betere wereld voor dieren en mensen.”
  
Waren er ooit miljoenen olifanten, intussen is dat aantal schrikbarend gedaald tot ca. 500.000. In het wild zouden er nog ca. 35.000 tot 45.000 Aziatische olifanten leven, ongeveer een tiende van de totale populatie Afrikaanse olifanten. De grootste gevaren die de olifanten van Azië bedreigen zijn stropers en verlies of versnippering van leefgebieden.   

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+(070) 335 50 11
Mobiele telefoon:
+06 – 14 15 4758
Contact email: