Bescherming voor olifanten, walvissen en tijgers - uitkomst CITES CoP14

dinsdag, 19 juni, 2007
Den Haag
Voorlopig verbod op ivoorhandel - commerciële tijgerfokkerijen halt toegeroepen - verbod op commerciële walvisjacht gehandhaafd. Dat waren de belangrijkste wapenfeiten van de 14de vergadering van de Conferentie van Partijen van CITES (de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten), een door de VN gesteunde natuurconferentie die dit jaar van 3 t/m 15 juni werd gehouden. Organisaties en instellingen die zich opwerpen voor de bescherming van wilde dieren zoals IFAW (International Fund for Animal Welfare - www.ifaw.org) hebben reden om blij te zijn: ondanks sterke druk van de voorstanders van de handel in wilde dieren om CITES tot een handelsverdrag om te vormen, zijn de Partijen erin geslaagd CITES stevig verankerd te houden in zijn oorspronkelijk mandaat van beschermer van bedreigde soorten.
“CITES is opgericht wilde dieren en planten tegen de handel te beschermen, niet om die handel te bevorderen”, stelt Peter Pueschel, hoofd van IFAW’s wereldwijde Wildlife Trade-programma. “Het is hartverwarmend om zoveel landen te zien samenwerken en tot verantwoorde besluiten voor natuur en milieu te zien komen.”
 
Het besluit ten aanzien van de handel in ivoor, dat een “rustperiode” van minimaal negen jaar voor de olifanten inluidt, is daar een prachtig voorbeeld van. “Dit betekent allemaal veel meer dan we misschien beseffen, want het is nu voor het eerst dat Afrikaanse landen zich krachtig en eensgezind uitspreken voor de bescherming van dieren”, aldus Pueschel. “Er heeft zich een coalitie van beschermingsgezinde Afrikaanse landen aangediend waar CITES voortaan serieus rekening mee zal moeten houden.”
 
Ook de bescherming van tijgers was een belangrijk onderwerp tijdens CITES. India, Nepal, Rusland en andere belangrijke “tijgerlanden”, gesteund door een overtuigende meerderheid van de overige vertegenwoordigde landen, besloten de in het wild levende tijgers nog meer bescherming te bieden. Het besluit veroordeelt het fokken van tijgers in gevangenschap voor commerciële doeleinden, dat wil zeggen de handel in lichaamsdelen en producten van deze dieren. “In 1993 prees de hele wereld China toen dat land een verbod op de handel in tijgers invoerde. Daardoor nam de vraag naar deze dieren af en konden de in het wild levende populaties zich herstellen”, aldus Grace Gabriel, regiodirecteur van IFAW Azië. “De internationale gemeenschap deed een krachtig beroep op China om niet toe te geven aan de commerciële druk van fokkers en investeerders, die de lichaamsdelen van deze dieren willen verkopen. Ze bedreigen daarmee immers het voortbestaan van tijgers in de vrije natuur.”
 
De afgevaardigden wezen ook Japan en IJsland terecht, die vergeefs pleitten voor het vrijgeven van de commerciële walvisjacht. Sinds 1994 dienen landen als Japan en Noorwegen regelmatig voorstellen in bij de CITES, waarmee ze de beschermde status van walvissen willen aantasten. “De beslissing die vorige week genomen is, en de steun die een flinke meerderheid van de IWC-vergadering vorige week uitsprak voor de bescherming van de walvissen, duiden erop dat er wereldwijd steeds meer consensus komt over de noodzaak walvissen in de 21ste eeuw te beschermen”, aldus Patrick Ramage, die leiding geeft aan IFAW’s Global Whale Protection programma.
 
De Partijen kwamen ook overeen een workshop te organiseren over de illegale handel op internet. Daaruit blijkt, dat men er steeds meer van doordrongen raakt hoe belangrijke een effectief toezicht op de naleving van wet- en regelgeving is, met name rond de escalerende internethandel in verboden (producten van) dieren en planten. Vooral onder aanhoudende druk van het IFAW kondigde eBay onlangs aan voortaan alle internationale handel in ivoor van olifanten op zijn sites te zullen weren.

Post a comment

Mediacontact

Andreas Dinkelmeyer (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+06 388 24 171
Contact email:

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie