CITES besluit verkoop van 60 ton Ivoor

maandag, 4 juni, 2007
Den Haag
Een dag voor het begin van de 14e CITES Conferentie heeft de Permanente Commissie met medewerking van EU voorzitter Duitsland groen licht gegeven voor de verkoop van 60 ton ivoor. Vandaag is de verkoop aan Japan goedgekeurd alhoewel aan de voorwaarden die verkoop die aan de eenmalige verkoop verbonden niet zijn voldaan.
“Het is duidelijk dat Duitsland hierin een hoofdrol vertolkt, maar ook Nederland is van mening dat deze verkoop op technische gronden niet meer tegengehouden kan worden”, aldus Marcel Bertsch, directeur van het IFAW (International Fund for Animal Welfare) in Nederland.
 
De beslissing van vandaag is een slecht voorteken voor de toekomstige bescherming van olifanten. Tenslotte willen Botswana en Namibie de komende week de handel in ivoor proberen volledig vrij te geven.
De verkoop van 60 ton ivoor die tijdens de CoP 12 in Santiago werd overeengekomen diende, in ieder geval, aan de volgende twee voorwaarden te voldoen: er dient effectieve controle te zijn op stropersactiviteiten, het toezicht op de naleving van de handelsvoorschriften moet toereikend zijn, en het geld dat ermee verdiend wordt moet ten goede komen aan natuurbeschermingsinitiatieven en ontwikkelingsprojecten in zowel het verkopende als het ontvangende land. 
 
“Deze informatie is verre van volledig, verouderd en mist zelfs essentiele informatie over belangrijkse regios”, aldus Bertsch. Het IFAW schat dat er ieder jaar minstens 20.000 olifanten om hun ivoor worden gedood. Op de CITES-conferentie in Den Haag, die plaatsvindt van 4 tot 15 juni, hebben Kenia en Mali een voorstel ingediend om gedurende 20 jaar een verbod op alle ivoorhandel in te stellen. Een meederheid van alle Afrikaanse landen waarin olifanten leven, steunen dit voorstel. Helaas willen Botswana, Namibie, Zuid-Afrika en Zimbabwe juist een versoepeling van het ivoorbeleid bereiken op de CITES conferentie.
 
Uit een onderzoeksrapport dat vorige week door het IFAW (International Fund for Animal Welfare; www.ifaw.org) werd uitgebracht over de controle op de Japanse binnenlandse handel in ivoor
blijkt echter, dat de controle in dat land op vele punten ernstig tekort schiet. Het is in Japan heel eenvoudig om illegaal ivoor, afkomstig van olifanten die door stropers in het wild zijn gedood, tegen astronomische bedragen op de legale binnenlandse ivoormarkt te koop aan te bieden.
 
“Dit is een schandalig besluit, want er is onweerlegbaar bewijs dat Japan op geen enkele wijze voldoet aan de eisen en voorwaarden die CITES aan een dergelijke transactie stelt,” zegt Yvette Brook beleidsmedewerker van het IFAW Nederland.  “Het Permament Comité schuift deze bewijzen volledig terzijde, evenals het feit dat in augustus vorig jaar nog 2,8 ton clandestien ivoor in Osaka in beslag werd genomen. Dit is een klap in het gezicht van die leden die wel voldoen aan de regels”, aldus Brook.

Post a comment

Mediacontact

Andreas Dinkelmeyer (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+06 388 24 171
Contact email: