Alles over uw nalatenschap

Een toekomst voor de dieren

IFAW is een van de meest effectieve internationale dierenwelzijns-organisatie.  U kunt ons helpen de toekomst van dieren en leefgebieden veilig te stell en middels een legaat - een schenking bij testament - aan het IFAW.

Legaten zijn van cruciaal belang voor de financiering van onze inspanningen om elk jaar weer talloze dieren in nood te redden, zoals de noodhulp aan wilde dieren na een ramp, de medische verzorging van honden en katten in arme gebieden, en de campagne om een eind te maken aan de commerciële zeehondenjacht in Canada.

Wie zou een testament moeten laten aanmaken?
Eigenlijk iedereen.  Het maakt niet uit of u veel of weinig geld heeft.  Via een testament bepaalt u zelf wat er met uw geld gebeurt.  Als u geen testament laat opstellen, wordt uw bezit verdeeld op de manier die in de wet is vastgelegd.  Dat kan anders zijn dan eigenlijk uw bedoeling is.

Het IFAW en uw nalatenschap
Veel van onze donateurs nemen ons in hun testament op, omdat ze weten dat zo'n bijdrage van levensbelang is voor de talloze dieren die onze organisatie beschermt en redt.

De verschillende mogelijkheden
U kunt kiezen voor een legaat of erfstelling.  Een legaat aan het IFAW is een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om te waarborgen, dat de dieren nog lang op uw bescherming kunnen rekenen.  U kunt een schenking op verschillende manieren doen:

  • In de vorm van een geldbedrag
  • In de vorm van bezittingen
  • Een percentage van uw nalatenschap

Bij een erfstelling gaat het om een bepaald deel van uw nalatenschap dat u aan onze organisatie toekent.  Bij een erfstelling staat, in tegenstelling tot een legaat, de hoogte van de toekenning van tevoren niet vast.  Zowel voor een legaat als voor een erfstelling moet een testament opgemaakt worden.  We raden u aan altijd een notaris in te schakelen wanneer u uw testament wilt laten opmaken of veranderen.   Wat moet uw notaris weten:

  • Het IFAW is een geregistreerde charitatieve instelling
  • Registratienummer #41096091
  • Onze officiële naam luidt: Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare)
  • Ons vestigingsadres is: Javastraat 56, 2585 AR Den Haag

Uw testament aanpassen
Als u al een testament heeft opgesteld, kan dat heel eenvoudig worden aagepast. U kunt te allen tijde uw testament wijzigen of aanvullen als het niet meer helemaal overeenstemt met uw huidige wensen. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw eigen notaris.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over nalatenschappen kunt u een e-mail sturen naar avanderheijden@ifaw.org of kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Arien van der Heijden.
Tel: 070 335 5011

augustus 4, 2011