Zevende Amoertijger uitgezet in Russische wildernis

Deze week is een gerehabiliteerde Amoertijger met de naam Filippa in het wild uitgezet. Daarmee zijn er nu in totaal zeven tijgers uitgezet in het Verre Oosten van Rusland, die moeten bijdragen aan het herstel van de populatie in het gebied.

Eind 2015 kwam Filippa als angstig welpje aan in het met IFAW-steun gerunde PRNCO Tijgercentrum (Primorsky Regional Non-commercial Organization Center for Rehabilitation and Reintroduction of Tigers and Other Rare Animals). Ze was gered door dorpelingen in het Russische district Chasansky. Haar moeder was vermoedelijk gedood door stropers, waarna de kleine welp alleen achterbleef.

De dorpelingen redden haar en brachten haar naar het PRNCO Tijgercentrum om daar te worden gerehabiliteerd. Ze reageerde goed op de zorg die ze daar kreeg en ontwikkelde zich al snel tot een sluwe jager.

Filippa heeft tijdens haar rehabilitatie de vaardigheden ontwikkeld die ze nodig heeft, zoals prooien verstoppen voor aaseters en omgaan met andere tijgers.

Haar uitzetlocatie werd specifiek voor haar gekozen op basis van mede door het IFAW gefinancierd onderzoek. In het kader van dit onderzoek is een lijst met geschikte uitzetlocaties voor gerehabiliteerde tijgers opgesteld en overhandigd aan de overheid. De Federale Dienst voor Toezicht op het Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen koos het regionaal staatsreservaat Dichun als uitzetgebied voor Filippa.

Filippa's Journey Back to the Wild

Het geeft me veel voldoening dat wij bij dit belangrijke werk betrokken zijn. We hopen dat Filippa nog een lang, gelukkig leven in het wild zal hebben.

Ekaterina Blidchenko, als zoöloog verbonden aan het PRNCO Tijgercentrum, heeft voor Filippa gezorgd sinds haar aankomst in het centrum. Zij weet dat de eerste weken na zo'n uitzetting cruciaal zijn. De tijgers moeten zich aanpassen aan een onafhankelijk leven en de overlevingstechnieken toepassen die ze in het rehabilitatieproces hebben geleerd.

“We hebben gezien hoe goed Filippa met uitdagingen heeft leren omgaan en daarom hebben we goede hoop dat ze haar plek in de vrije natuur wel gaat vinden,” aldus Blidchenko.

Filippa zal na haar vrijlating door de overheidsdienst voor Bescherming en Beheer van Wilde Fauna van de Joodse Autonome Oblast worden gevolgd via haar halsbandzender, die ze voor haar vrijlating heeft gekregen.

-MV

Post a comment

Deskundigen

Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie