Zeven reddingsacties in één week: 20 dolfijnen en bruinvissen gered bij strandingen

Feb. 2017 Dolphin Rescues

Het aantal keren dat IFAW's Marine Mammal Rescue and Research-team (MMRR) in 2017 in actie moest komen om gestrande zeezoogdieren te redden, was tot nu toe ongebruikelijk hoog.

Alleen al in de afgelopen week rukte het IFAW uit voor vijf afzonderlijke massastrandingen (een stranding waarbij twee of meer zeezoogdieren betrokken zijn).

De eerste melding op 22 februari betrof vijf gewone dolfijnen die waren gestrand in het Massachusetts Audubon Nature Reserve in Wellfleet, Massachusetts. Het team van het IFAW, vrijwilligers en medewerkers van de Massachusetts Audubon Society kwamen in actie om de dieren te redden.

Vier dolfijnen werden na onderzoek overgebracht naar Herring Cove in Provincetown, waar ze werden vrijgelaten. Eén van de kleinste dieren bleek helaas ernstig ondervoed en verkeerde in slechte gezondheid. Na een uitgebreid lichamelijk onderzoek nam de IFAW-dierenarts ter plaatse het moeilijke besluit om het dier, gezien zijn slechte vooruitzichten, te laten inslapen.

Twee dagen later strandden er twee bruinvissen bij Duck Creek, eveneens aan de baaizijde in Wellfleet. Ons IFAW-team maakt maar zelden massastrandingen met bruinvissen mee, maar nu en dan stranden ze wel in koppels. Eén bruinvis was op de kust gestrand, de andere zwom nog in ondiep water. Het IFAW probeerde samen met de havenmeester van Wellfleet het zwemmende dier naar dieper water te loodsen. Het grootste van de twee dieren werd meegenomen en onderzocht. Onze medewerkers maakten een echo en zagen dat ze zwanger was.

Ze werd voorzichtig vrijgelaten in Duck Harbor, op een plek met directe, snelle toegang tot diep water.

Uren later strandde ook de tweede bruinvis. Doordat het IFAW snel in actie kwam en het dier snel onderzocht, kon deze bruinvis in de buurt van de eerste bruinvis worden uitgezet. Er werd gehoopt dat de dieren elkaar weer zouden vinden en samen het gebied uit zouden zwemmen.

Terwijl het team druk bezig was met de hulpactie voor de bruinvissen, kwam er een andere urgente melding binnen, over twee gewone dolfijnen bij Chapin Beach in Dennis. Ons team ging er zo snel mogelijk op af om hulp te verlenen aan de dolfijn die nog in leven was. Nadat deze eenzame dolfijn was gered, werd gekeken of hij goed gezond was. Dat bleek het geval en er werd groen licht gegeven voor zijn vrijlating. Dit dier werd uitgezet bij een strand met toegang tot open water.

De volgende ochtend kwam er een melding binnen dat er nog eens zeven gewone dolfijnen in de ondiepe wateren van Loagy Bay in Wellfleet zwommen. Het was afgaand tij en het IFAW-team probeerde de dieren naar veiliger, dieper water te loodsen. Die poging mislukte uiteindelijk en de dolfijnen strandden op de wadden. Twee dolfijnen stierven helaas kort na hun stranding, nog voordat de hulpverleners de dieren bereikten. De andere vijf werden gered en onderzocht op letsel en ziekten. Onder deze vijf geredde dieren waren een moeder en kalf.

Het team lette erop dat deze twee gedurende de hele reddingsoperatie dicht bij elkaar in de buurt bleven. De overige dolfijnen werden zo gepositioneerd dat ze elkaar konden zien. Tijdens de reddingsoperatie communiceerden ze hoorbaar met elkaar met geklik en gefluit. Nadat ze tijdens het transport medische zorg en noodzakelijke behandelingen hadden gekregen, werden alle vijf de dolfijnen, inclusief de moeder en het kalf, vrijgelaten. Allemaal zwommen ze goed weg.

Zondagochtend werden er bij Dyer Prince in Eastham vier gestrande dolfijnen gevonden. Bij aankomst op locatie bleek één van de dieren dood, de andere drie werden gered en onderzocht.  Eén jong dier was zo ernstig gewond geraakt door aanvallen van meeuwen, dat hij het niet zou redden. Er werd besloten dit dier te laten inslapen. Het IFAW adviseert mensen die gestrande dolfijnen vinden om meeuwen uit de buurt te houden, aangezien de vogels in de ogen, blaasopeningen en ander zacht weefsel pikken. De overgebleven twee dolfijnen werden vrijgelaten bij Scusset Beach in Sandwich, Massachusetts.

Op maandag volgden er nog twee reddingsacties: ‘s ochtends kwam er een melding binnen over twee dolfijnen in een ondiepe kreek, 's middags strandden er nog eens vijf. De twee dolfijnen (ook weer een moeder met kalf) in de kreek werden door ons team met boten en pingers (akoestische afschrikmiddelen die geluid produceren om dolfijnen uit de buurt te houden) de juiste richting op gedreven.  In eerste instantie verliep dit goed. Het tweetal werd uit de kreek gedreven, maar toen het tij zakte, strandden de dieren alsnog.  Het team kwam direct in actie en moeder en kalf werden behandeld tegen shock en vervoerd naar een uitzetlocatie.

Drie van de vijf dolfijnen die 's middags waren gestrand, overleden kort daarna, maar de overgebleven twee konden worden uitgezet. De vijf overlevende dieren van de twee verschillende strandingslocaties werden samen uitgezet en werden voor het laatst gespot toen ze als groep op weg waren naar open zee. Ons IFAW-team heeft deze week op volle sterkte gewerkt, waarbij zwaar werd geleund op het netwerk van vrijwillige hulpverleners.

Gezien het grote aantal gestrande dieren, worden alle strandingen zorgvuldig onderzocht door ons team van deskundigen. Ze hopen meer te weten als de resultaten van klinische tests binnen zijn. Cape Cod is een wereldwijde hotspot voor massastrandingen van dolfijnen en het IFAW heeft uitgebreide ervaring met de hulpverlening bij dit soort incidenten. Deze recente incidenten lijken echter anders dan de strandingen in recente jaren.

Eén opvallend verschil is dat het bij deze dolfijnen vooral gaat om vrouwtjes met kalveren, terwijl er het afgelopen decennium juist vooral jonge mannetjes strandden. Deze vrouwtjes en kalveren lijken meer tekenen van stress en shock te vertonen. Bovendien overleven ze in veel gevallen de eerste fysieke gevolgen van de strandingen niet, zoals de dolfijnen in voorgaande jaren dat wel deden.

Er zijn veel verschillende redenen waarom dolfijnen stranden. Wat in deze recente gevallen precies de oorzaak is geweest, is nog niet bekend.

--BS

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime