Verzoek aan CITES om meer bescherming voor duivelsroggen

Duivelsroggen hebben meer bescherming nodig. Foto: Eric Savetsky

Duivelsroggen zijn goed te onderscheiden van andere roggensoorten vanwege hun lange, uitgestrekte borstvinnen die wel wat weghebben van vleugels. Door voedsel uit het water te filteren dat een lage plaats heeft in de voedselketen, draagt de soort bij aan de instandhouding van het ecosysteem.

Er zijn negen verschillende soorten duivelsroggen: de gewone duivelsrog (Mobula mobular), de Afrikaanse duivelsrog (mobula rochebrunei), de sikkelvinduivelsrog (mobula tarapacana), de langvinduivelsrog (mobula eregoodootenkee), de dwergduivelsrog (mobula munkiana), de gladstaartduivelsrog (mobula thurstoni), de gestekelde duivelsrog (mobula japonica), de Atlantische duivelsrog (mobula hypostoma) en de kortvinduivelsrog (mobula kuhlii).

Op de rode lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) is de gewone duivelsrog opgenomen als bedreigde soort; de Afrikaanse duivelsrog en de sikkelvinduivelsrog hebben de status ‘kwetsbaar’ en de meeste andere soorten staan in de categorie ‘gevoelig’. Alleen de Atlantische duivelsrog en de kortvinduivelsrog staan niet op de lijst vanwege het ontbreken van informatie.

Sinds de internationale vraag naar kieuwzeven (de dunne draden van kraakbeen waarmee de roggen plankton uit het water filteren) is gestegen, is ook de niet-duurzame, ongecontroleerde en ongereguleerde visvangst toegenomen.

De kieuwzeef van de duivelsrog is, naast ginseng en gedroogde zeenaald, een van de hoofdingrediënten van een traditionele Chinese soep. Daarnaast worden kieuwzeven gebruikt in traditionele Chinese medicijnen: ze zouden een genezende werking hebben bij aandoeningen zoals astma, huiduitslag, waterpokken en zelfs kanker. Volgens sommige rapporten is één duivelsrog goed voor 3,5 kilo gedroogde kieuwzeven, die in China een bedrag kunnen opleveren van maar liefst 557 dollar (495 euro) per kilo.

Waarom is opname in Bijlage II nodig?

De kleine populaties van de gestekelde duivelsrog en de sikkelvinduivelsrog leven verspreid over een groot gebied in zowel tropische als gematigde zeeën. In slechts 10 tot 15 jaar zijn wereldwijd de populaties van alle soorten gedaald, en ook het aantal duivelsroggen in de tropische wateren van de Indische Oceaan en de Grote Oceaan is drastisch afgenomen.

Door de lage voortplantingsgraad en de late geslachtsrijpheid is de duivelsrog kwetsbaar voor overbevissing, omdat herstel van de populatie uiterst traag verloopt. Het is niet bekend op welke leeftijd een vrouwtje geslachtsrijp is, maar wel weten we dat de gestekelde duivelsrog gemiddeld zo’n 15 tot 20 jaar oud wordt. De draagtijd is ongeveer een jaar, en slechts eens in de twee à drie jaar wordt er een jong geboren.

Kort geleden is een andere roggensoort, de manta, opgenomen in Bijlage II van CITES en zijn in diverse landen de regels voor de visserij aangescherpt, waardoor er minder vaak op manta's gevist wordt. Het is daarom te verwachten dat de jacht op duivelsroggen zal toenemen om toch aan de vraag naar roggen te kunnen voldoen.

Opname van alle genoemde soorten duivelsroggen in Bijlage II is noodzakelijk om te voorkomen dat de internationale handel nog meer niet-duurzame visvangst in de hand werkt.

--EM

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime