Verslag over onze aanpak van de illegale handel in hatha jodi

Het volgende blog is een ooggetuigenverslag over hoe het IFAW-WTI-team een aantal handelaren in varanenpenissen wist te ontmaskeren. Deze penissen worden door Indiase occulte genezers over de hele wereld in gedroogde vorm verkocht als geluksbrengers. WAARSCHUWING: sommige beschrijvingen van dierenmishandeling kunnen als schokkend worden ervaren. – De redactie.Hatha jodi lijkt een zeldzame plantenwortel, maar is in werkelijkheid een hemi-penis van een varaan. Die wordt afgesneden en zorgvuldig gedroogd, waarna hij de kenmerkende vorm van twee gebalde vuisten krijgt.

Mijn informant, een door de wol geverfde undercoveragent, schoof een vreemdsoortig gevorkt voorwerp naar me toe.

“Weet je wat dit is?”

Ik verwachtte wel dat het voorwerp afkomstig was van een dier, maar het lukte me niet om te raden wat het precies was, zelfs niet nadat ik eraan had geroken. Uiteindelijk verklapte mijn informant het antwoord.

 “Het is de gedroogde penis van een varaan,” vertelde hij me rustig. Mijn partner, een oudgediende als het gaat om het identificeren van producten van wilde dieren, en ik stonden versteld.

Mijn informant toonde zich plotseling een echte cybercrimedeskundige. “Typ hatha jodi in de zoekbalk,” zei hij. Ik hoorde die naam voor het eerst.

De zoekmachine gaf verschillende verwijzingen naar hatha jodi, met de vermelding dat het een zeldzame plantenwortel was die de bezitter ervan geluk zou brengen. Dit ‘geluk’ zou variëren van het winnen van rechtszaken tot het redden van huwelijken en zelfs het opvijzelen van de aantrekkelijkheid van de eigenaar.

Maar in werkelijkheid is de hatha jodi-wortel helemaal geen wortel; het is de gedroogde penis van een varaan. Kopers worden misleid en krijgen in plaats van zo'n zeldzame wortel de penis van een dode varaan. Een ‘wortel’ van een ‘plant’ die helemaal niet bestaat.

Ik vroeg mijn informant om me meer te vertellen over de herkomst van dit product.

Jagers sporen varanen op in jungles. Ze drijven ze in het nauw in hun hol of jagen ze naar anderen toe die met een net, speer of een ander wapen in de aanslag, of met een val, staan te wachten.

De prooi wordt niet direct na de vangst door de jagers gedood. Ze binden de poten bij elkaar zodat ze niet meer kunnen bewegen en trekken de klauwen uit. De lange staart knopen ze als een strop om de nek.  Daarna nemen ze de dieren mee in een jute zak.

Eenmaal thuis identificeren ze de mannetjesvaranen aan de opvallende dubbele penis, die ook wel hemi-penis wordt genoemd.

Het gebied rondom de penis wordt verbrand terwijl de varaan nog leeft, zodat de penis naar buiten komt. Deze wordt dan vervolgens afgesneden met een scherp mes en in de zon gedroogd, zodat hij de vorm krijgt van twee gebalde vuisten - vandaar ook de naam hatha (hand) jodi (verbonden).

Het dier sterft een uiterst pijnlijke dood.

De gedachte dat voor dit product een dier levend was verbrand, waarna zijn penis werd afgesneden, vervulde me met afschuw. Ik vroeg me af of het de bezitter niet eerder ongeluk zou brengen, aangezien het een product is van marteling en pijn.

Medewerkers van het Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) stuurden monsters naar het Centre for Cellular & Molecular Biology (CCMB) in Hyderabad om wetenschappelijk bevestigd te krijgen om welk soort product het ging. Toen eenmaal vaststond dat het om een varanenpenis ging, legden we de bevindingen voor aan Tilotama Varma, een hooggeplaatste ambtenaar, in haar kantoor in Delhi. Ze kwam meteen in actie: als het product in kwestie daadwerkelijk een product van de varaan is, moeten we deze handel onmiddellijk aanpakken. Binnen drie maanden was Ratnakaran Sharath van het WCCB benoemd tot hoofdonderzoeker en ging er een gezamenlijk onderzoek van start, zowel online als offline. 

IFAW-WTI en het WCCB stelden samen een lijst op van alle websites die het product aanboden en begonnen belangrijke handelaren te identificeren. Op zoek naar websites die het product verkochten, werden verschillende zoektermen ingetypt, zoals hatha jodi, hatha jori en hath jori.  De meeste verkopers prezen het aan als het product van een zeldzame plant, met verhalen over de herkomst en werking van hatha jodi. Veel sites boden ook andere verboden/verdachte producten aan. Alles bij elkaar was duidelijk dat we een gevestigde markt op het spoor waren, die stoelde op occulte religies, dierenmishandeling en misleiding.

LEES: Undercoveroperatie tegen illegale handelaar in tijgerhuiden

We besloten een deel van de offline handel te onderzoeken door onder het voorwendsel dat we hatha jodi wilden kopen af te spreken met handelaren. Sharath en ik probeerden een aantal leveranciers te bellen, maar hun antwoord luidde steevast het zelfde: als je het wilt hebben, moet je het online bestellen. Wij bezorgen het dan bij je thuis; ben je niet tevreden, dan geven wij het geld terug of kun je het ruilen voor een ander product.

Niemand wilde ons ontmoeten, maar we wilden nog een aantal feiten over het product persoonlijk verifiëren.

Dat was het moment waarop mijn vrouwelijke collega zich bij het onderzoek voegde. Ze had op de achtergrond alle online zoekopdrachten voor ons uitgevoerd en was op de hoogte van het product en het verhaal er achter.

Zij was onze 'lokagent’, genaamd Preeti.

Haar telefoontjes deden wonderen: de verkopers waren bereid haar persoonlijk te ontmoeten, zodat ze zelf de producten zou kunnen bekijken.  Preeti deed zich voor als een beginnend astroloog die net begonnen was met de import van hatha jodi naar het Verenigd Koninkrijk.

Eén van haar ontmoetingen vond plaats in de kleine stad Rajasthan, waar de leverancier een online site had opgezet waar verschillende producten voor gebruik bij occulte praktijken werden aangeboden. Hij stemde in met een ontmoeting met ons drieën - de WCCB-inspecteur, onze lokagent en ik. 

De ontmoeting vond plaats in de winkel van de verkoper. Preeti was heel overtuigend. Ik deed me voor als haar chauffeur en klaagde voortdurend over de hitte, de lange rit, etc. De verkoper was een jonge man van achter in de twintig, met tatoeages op zijn handen. Hij opereerde vanuit een kleine ruimte midden op een drukke markt in Rajasthan.

“Ik kan jullie er niet zo veel hier in de winkel laten zien. Ik laat ze in de auto zien,” zei hij. Toen hij dit zei, deed Preeti alsof ze verontwaardigd en boos was, en niet ergens anders heen wilde om deze ‘wortels’ te bekijken.

 “De reden is dat één van mijn belangrijkste leveranciers uit Madhya Pradesh een paar dagen geleden is gearresteerd voor het verkopen van hatha jodi, en hij zit nog steeds vast,” aldus de handelaar. “Zoals je weet is dit product in sommige landen verboden en er zijn recent wat problemen geweest met handhavingsambtenaren.”

Iedereen die tegenover hem zat was heel goed op de hoogte van dat incident en hoe het was verlopen.

“Ik ben hier niet om mijn tijd te verdoen," zei Preeti gemaakt ongeduldig.

Met tegenzin gebaarde de handelaar naar een andere jonge man die buiten stond, die daarop snel verdween.

Een paar minuten later kwam de jongen terug met een klein doosje in zijn hand. De eigenaar vroeg hem buiten de deur de wacht te houden. Ik zag dat de eigenaar van de winkel plotseling erg op zijn hoede was.

In het doosje zaten zo'n 25 tot 30 hatha jodi's. Terwijl hij ze op tafel legde, begon hij uit te wijden over de kwaliteit van zijn producten. “Kijk mevrouw, deze is recht, met een mooie vorm bij de kop en groter van formaat. Mijn producten zijn echt en ze zijn van de beste kwaliteit.” Ik kon met moeite een schampere lach onderdrukken.

De eigenaar liet een aantal nepversies zien en waarschuwde voor plastic replica's.

Toen gaf hij advies over de verkoop van dit soort producten op de lange termijn en hoe we konden voorkomen dat we bij de douane tegen de lamp zouden lopen.

“Je moet ze per post versturen, ze aangeven als geschenken. Je moet het product in vermiljoen dompelen en er kamfer in stoppen,” vertelde hij zelfverzekerd. “Zo zorg je ervoor dat niemand deze producten tijdens het transport aanraakt. Veel westerlingen zijn bang voor tantrische/occulte producten en ze willen ze niet te nauwkeurig onderzoeken. Als iemand het bij zich draagt, zorg dan dat het in meerdere zakken zit en niemand zal het onderzoeken. Ik heb klanten over de hele wereld en ik verzend deze producten al heel lang. Niemand heeft ze ooit ontdekt.”

We spraken een leverdatum af en verlieten de winkel met de belofte dat we binnenkort ons mannetje zouden sturen om de producten op te halen. Een uur later zaten we bij de districtsfunctionaris van bosbeheer om verslag uit te brengen over het product en de handelaar.

Ons werk zat erop. We gingen naar het lokale heiligdom van de soefiheilige om hem te eren en zijn zegen te vragen over onze toekomstige inspanningen voor de bestrijding van ongefundeerde occulte praktijken waarvoor dierenproducten worden gebruikt. Zo heeft iedereen zijn eigen redenen voor een gebed.

Varanen zijn beschermd onder Sch-I van de Indiase Wild Life (Protection) Act uit 1972 en de handel is beperkt onder CITES-bijlage I.

Een andere handelaar die we betrapten, was een oud-douanemedewerker die beweerde een astroloog te zijn. Bij onze lokagent, die onder een valse naam tegenover hem zat, gebruikte hij een elektronisch apparaat met twee armen om haar aura te controleren. Hij vertelde haar over haar toekomst en over welke rituelen ze moest uitvoeren om geluk af te dwingen. Hij had een gerenommeerde website en zo'n acht telemarketeers en online verkopers in dienst, inclusief afgestudeerde ingenieurs, die de computers bemanden en verschillende tantrische voorwerpen online verkochten, waaronder ook hatha jodi.

Binnen 24 uur na het bezoek van onze lokagent werd hij door officials van het bosdepartement gearresteerd voor het verkopen van verschillende verboden producten van wilde dieren in zijn winkel. Daarbij werden ook documenten uit zijn kantoor meegenomen die wezen op ernstige belasting- en identiteitsfraude.

Ons werk in India heeft geleid tot een groot aantal inbeslagnames naar aanleiding van een waarschuwing van de WCCB. De minister van Milieu gaf een verklaring uit dat deze vorm van wildlifecrime uiterst serieus wordt opgevat, en verzocht medewerkers van het WCCB om een update over de handel in hatha jodi. Naar aanleiding van het onderzoek naar hatha jodi hebben we een lijst opgesteld met een groot aantal voorwerpen die afgeleid kunnen zijn van uiteenlopende dierlijke producten die in India en andere landen verboden zijn.

Varanen zijn beschermd onder Sch-I van de Indiase Wild Life (Protection) Act uit 1972 en de handel is beperkt onder CITES-bijlage I.

IFAW- WTI heeft inmiddels een online campagne gelanceerd om het gebruik van dierlijke producten bij religieuze/occulte praktijken in India te stoppen. Dit gebeurt in samenwerking met het WCCB-kantoor in Delhi. Websites die dit soort voorwerpen verkopen, zullen worden onderzocht en autoriteiten worden geïnformeerd over de verdachte producten.

We hopen dat dit soort producten van het internet zullen verdwijnen, zodat mensen niet langer bij de neus genomen worden door criminelen en onbewust illegale dierlijke producten kopen. Terwijl ons onderzoek en onze verdere inspanningen doorgaan, besluiten steeds meer online sites die eerder openlijk hatha jodi aanboden, deze producten van hun site te halen. We hopen dat hatha jodi in de nabije toekomst helemaal van dit soort websites verdwenen zal zijn.

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime