Update: meer aandacht dan ooit voor huiselijk geweld en dierenmishandeling

Gastlessen voor de politieacademie, een samenwerking met vrouwenopvang het Oranje Huis in Amsterdam, radiocommercials op landelijke en regionale zenders, samenwerken met dierenartspraktijken. Bij Blijf van mijn Dier doen we er alles aan om meer dieren en vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld. Daarom zijn we ontzettend blij met een nieuw initiatief van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED).

Dierenmishandeling komt vaker voor dan we denken. Het herkennen en melden hiervan is belangrijk; zo kunnen we dieren en mensen beter beschermen tegen geweld. Dierenartsen krijgen regelmatig viervoeters met dubieuze verwondingen op hun tafel, maar vaak is onduidelijk of het letsel veroorzaakt is door een ongeluk of door opzet. Vanaf september krijgen dierenartsen hulp bij het opsporen van dierenmishandeling.

Het LED biedt de dierenartsen een platform waar ze hun verhaal, foto’s en eventuele filmpjes kwijt kunnen. Het materiaal wordt bekeken door forensisch experts die aangeven of het al dan niet om dierenmishandeling gaat. De experts geven vervolgens een advies over eventueel te nemen stappen. In het geval van dierenmishandeling, kan de dierenarts een melding maken bij de politie. We juichen dit initiatief uiteraard toe, op dit moment zijn we aan het bekijken hoe Blijf van mijn Dier een bijdrage kan leveren aan deze opzet. Blijf van mijn Dier vangt huisdieren op van slachtoffers van huiselijk geweld. Inmiddels hebben we al ruim 120 dieren en mensen kunnen helpen een veilige plek te vinden, iedere week komen hier weer nieuwe dieren bij. Hoe beter we dierenmishandeling en huiselijk geweld op kunnen sporen, hoe beter we mens en dier kunnen beschermen. 

--RH

Post a comment

Deskundigen

Projectcoördinator ‘Blijf van mijn Dier’