TenBoma, een verslag uit het veld: vergroten van onze voetafdruk en aanwijzen van nieuwe misdaadindicatoren

Het bereik van ons tenBoma-project wordt steeds groter, en daarmee ook de impact op de bescherming van olifanten. Bij de bekendmaking van onze samenwerking met Interpol, tijdens de CoP17 van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten in Johannesburg, Zuid-Afrika, was ik vooral trots op de manier waarop tenBoma een verbindende schakel is tussen lokale leiders uit de Massaï-gemeenschap, Keniaanse overheidsfunctionarissen, Keniaanse NGO's, en nu ook internationale organisaties als Interpol.

Ik gaf het op de vergadering al aan. Ja, de mensen die zich verrijken met de illegale handel in wilde dieren maken deel uit van een groot, georganiseerd netwerk. Maar ons kamp van mensen die olifanten, neushoorns en andere wilde diersoorten willen beschermen, is groter. Als we allemaal intensief en nauw met elkaar samenwerken, dan kunnen we absoluut het tij keren tegen de stropers die deze dieren op de rand van uitsterven brengen.

Het is een opwindende tijd voor tenBoma. We hebben al veel bereikt waar we ontzettend trots op kunnen zijn. En met onze huidige en toekomstige partners gaan we op dezelfde voet verder om dit programma verder uit te breiden. De impact ervan moet voelbaar worden in heel Kenia, en in andere landen in de regio die met vergelijkbare problemen kampen.

De afgelopen periode lag onze focus in het veld vooral op het volgende:

Stropers geen ruimte geven

Van oudsher spelen conflicten tussen mensen en wilde dieren stropers in de kaart. Hoe meer van dit soort conflicten er zijn, hoe minder gemeenschappen bereid zijn hun wilde dieren te beschermen.

Recentelijk is het aantal gevallen van illegale begrazing op land van de Massaï toegenomen. In de meeste gevallen gaat het om rondtrekkende herders die op zoek gaan naar stukken land waar ze ongestraft hun vee kunnen laten grazen omdat handhaving ontbreekt. Deze illegale begrazing wordt nu erkend als een vroege indicator voor stroperij, omdat het ook een indicator is voor het ontstaan van conflicten tussen mensen en wilde dieren.

Meer ingrijpen in dergelijke gebieden is niet alleen goed om wilde dieren te beschermen tegen mens/dier-conflicten, maar beschermt ook het land van de Massaï tegen overbegrazing.

Het netwerk in Kenia uitbreiden

We zijn klaar met ons trainingsprogramma voor de inlichtingen- en onderzoeksteams op het hoofdkwartier van de KWS in Nairobi en hebben ze voorzien van de benodigde uitrusting. En op dit moment helpen we ook lokale bureaus om hun operationele capaciteiten uit te breiden. Ons directe doel is het afdekken van de gehele Tsavo Conservation Area.

We zijn nu op een punt dat we tenBoma-experts kunnen gaan overplaatsen naar andere gebieden die door de KWS zijn aangemerkt als gebieden waar stropersincidenten en de dreiging van stroperij zijn toegenomen. Ook kunnen we nauwer gaan samenwerken met andere partnerorganisaties, zoals Big Life en Tsavo Trust. Zij beschikken al over netwerken met opzichters uit de gemeenschappen en luchtpatrouilles. Door deze netwerken aan ons netwerk te koppelen, kunnen we een veel groter gebied beslaan.

De capaciteit voor de aanpak van grensoverschrijdende misdaad vergroten

Hiermee bouwen we aan een grensoverschrijdende handhavingsalliantie, waarbinnen naadloos wordt samengewerkt om criminelen die grenzen oversteken effectief aan te pakken. En daarbij kan onze samenwerking met Interpol een belangrijke rol spelen. Zij kunnen de internationale misdaadsyndicaten blootleggen die achter wildlifecrime schuilgaan, en ondersteuning bieden bij de vervolging van verdachten.

Ons netwerk zal hun netwerk verslaan. En het is er niet alleen om de bedreigde olifanten te beschermen, maar ook voor de gemeenschappen die in hun nabijheid leven.

--FC

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime