Spotlight India: kalfjes zoeken nieuwe familie

Vijf olifantenkalveren – allemaal doen ze het prima, maar een plekje in een wilde kudde veroveren is ze nog niet gelukt. Niet verwonderlijk, want een nieuwe familie vinden is nog helemaal niet zo simpel!

Vijf olifantenkalveren – allemaal doen ze het prima, maar een plekje in een wilde kudde veroveren is ze nog niet gelukt. Niet verwonderlijk, want een nieuwe familie vinden is nog helemaal niet zo simpel!

Onze kalveren zijn nu bijna drie maanden in Manas National Park. Vier van hen kwamen tegelijk aan, één van hen – Philip – arriveerde ongeveer een week later.

Een verslag van onze veldbioloog Anjan Sangma over een reddingsactie die voor twee leden van het vijftal op touw moest worden gezet:

De afgelopen twee weken heeft het hard geregend, en het wordt steeds moeilijker om de vijf olifantenkalveren te blijven volgen.

Drie van hen trekken alleen rond. Jakhala, Rani en Diphloo zijn in de loop van de maand in verschillende delen van Manas gezien of opgemerkt dankzij de zenders die ze dragen.

Maar Philip en Tora zijn de hele tijd samen gebleven. Op de 19e van de vorige maand werden ze door boswachters gezien op een eiland in de Beki River. Drie dagen achtereen ontvingen we bericht dat ze zich op het eiland bevonden.

Op de 23e werd echter duidelijk dat ze niet uit vrije wil op het eiland bleven, maar vast waren komen te zitten door het stijgende water in de rivier.

Onder de ogen van onze oppassers waagde Philip, letterlijk, de sprong. Hij sprong het water in en klauterde er aan de overkant weer uit, bij het Sundari-kamp ten zuiden van de rivier. Hij wist zichzelf in veiligheid te brengen.

Tora stond intussen nog op het eiland. De situatie begon zorgelijk te worden, aangezien de onophoudelijke regen het water in de rivier gestaag deed stijgen, waardoor het eiland langzaam onderliep.

De volgende dag huurden we een boot en staken we over om te kijken hoe Tora eraan toe was, en of ze fysiek in staat was om de oversteek te wagen. Tot onze opluchting bleek ze in orde; ze was alleen iets minder dapper dan Philip. De volgende twee dagen probeerden we de rivier over te steken, maar onze pogingen mislukten.

Intussen was het waterpeil tot gevaarlijke hoogte gestegen en we moesten haar zo snel mogelijk weg zien te krijgen.

Een team van zo’n 20 mensen – medewerkers van het Forest Department, waaronder voormalig IFAW-WTI-dierenarts dr. Prabhat Basumatary, lokale dorpelingen, en ons eigen IFAW-WTI-team – was betrokken bij haar tweede ‘reddingspoging’ op de 26e. Het team onderzocht de omgeving van het eiland, op zoek naar een oversteekplaats waar de stroming het minst sterk was.

We leidden Tora er naartoe en bonden een touw om haar lijf. Vanuit een motorboot trokken we haar aan het touw mee, en zo lukte het uiteindelijk om haar te laten oversteken.

We hielden de beide olifanten die nacht bij ons, en vervingen meteen hun halsbandzenders, zodat we ze langer konden blijven volgen. Daarna lieten we ze weer gaan.

We hielden de beide olifanten die nacht bij ons, en vervingen meteen hun halsbandzenders, zodat we ze langer konden blijven volgen. Daarna lieten we ze weer gaan.

Er was een nieuwe kudde in de buurt, en dat gaf ons goede hoop. Zou dit dan dat allesbepalende moment zijn waarop ze een nieuwe familie zouden vinden? We konden niet meer doen dan hopen op een goede afloop, zoals we dat doen bij alle kalveren die door ons team met de hand zijn groot gebracht. Hoe een ontmoeting met wilde olifanten verloopt, is nooit te voorspellen.

Maar dit keer mocht het niet zo zijn. Een van de dieren in de kudde liet hen vanuit de hoogte weten geen belangstelling voor hen te hebben en joeg het tweetal weg. Onze twee olifanten gaven het echter niet zo snel op, en volgden de in het bos verdwijnende kudde.

Dr. Bhaskar Choudhury, ons regiohoofd voor Noordoost-India, sluit niet uit dat het duo op zeker moment door een wilde kudde naar de rand van het park zal worden verdreven.

"Het kost ze een aantal jaren om te leren hoe ze moeten overleven en zich met succes kunnen aanpassen aan deze omgeving. In die periode maken ze fouten, en daar leren ze van. We hebben goede hoop dat deze twee het, net als andere jonge olifanten voor hen, wel gaan redden en zich uiteindelijk kunnen aansluiten bij een wilde kudde. Via de zenders en controles houden we een oogje op hun veiligheid. En als het nodig en mogelijk is (zoals in dit geval) grijpen we in om te helpen," zo zegt hij.

--SS

Kijk voor meer informatie over IFAW's werk om olifanten te beschermen op onze pagina hierover.

Post a comment

Deskundigen

Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
James Isiche, Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Oost-Afrika
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie