Spotlight Amboseli: hulp nodig voor Massaï bij cruciale omschakeling

In een snel veranderende wereld staan de Massaï van Amboseli voor een cruciale beslissing.

In een snel veranderende wereld staan de Massaï van Amboseli voor een belangrijke keuze - meegaan met de veranderingen om hun toekomst zeker te stellen, of de veranderingen negeren en ten onder gaan.

De Massaï leefden van oudsher als nomadische veehouders, die voor al hun behoeften afhankelijk waren van hun schapen en geiten. In het verleden trokken zij heen en weer tussen de beste graasgebieden voor hun vee, en er was genoeg land beschikbaar voor iedereen, ook voor de wilde dieren.

Ze maakten geen jacht op wilde dieren, maar leerden er in harmonie mee samen te leven. Er werd alleen bij uitzondering gejaagd – om hun eigendommen te verdedigen, of als de vermaarde Massaïkrijgers (waarvan er toen nog maar enkele waren) hun indrukwekkende vaardigheden wilden demonstreren door met hun bijna twee meter lange speren op leeuwenjacht te gaan.

In de jaren tachtig en negentig en ook na 2000 namen de bevolking en de omvang van de veestapel toe, en werden er nieuwe vormen van landgebruik, zoals landbouw, geïntroduceerd.

Wilde dieren raakten in hoog tempo leefgebied kwijt, met name als gevolg van de snel toenemende grondverkaveling in het Greater Amboseli Ecosysteem.

Dit heeft geleid tot bodemdegradatie en verslechtering van de kwaliteit van leefgebieden. Bovendien is de kwaliteit van de veestapel achteruitgegaan, waardoor de dieren minder goed bestand zijn tegen perioden van droogte en ziekten. De Massaïgemeenschap wordt hierdoor steeds armer en is inmiddels tijdens de droogteperiode afhankelijk van overheidssteun en giften.

En dat is een duidelijke verandering ten opzichte van het verleden.

Het is een lot dat geen enkele groepsranch in Amboseli bespaard is gebleven.

De Massaï hebben wilde dieren altijd als als een onlosmakelijk element van hun erfgoed erkend en geaccepteerd, een erfgoed dat ze graag willen beschermen, maar liefst wel in ruil voor inkomsten uit toeristische activiteiten.

Het IFAW richt zijn hulp hoofdzakelijk op de Olgulului-Ololarashi Group Ranch (OOGR), een gemeenschap in het Kajiado South District, met een landoppervlakte van 147.779 hectare en 11.475 geregistreerde inwoners.

De OOGR vormt het kloppende hart van het uitgestrekte ecosysteem van Amboseli, een gebied van 5.700km2 dat in totaal zes groepsranches omvat. Zo'n veertig jaar geleden werd een deel van het Olgulului-Ololarashi grondgebied uitgeroepen tot het Amboseli National Park en op dit moment ligt maar liefst negentig procent van dit nationale park binnen de grenzen van de OOGR.

Dit betekent dat de OOGR het directe verspreidingsgebied vormt voor de wilde dieren die in het park leven en cruciaal is voor het voortbestaan van zowel het park als de dieren die er leven. Door de beschermde status kan het gebied zich tijdens de regenperiodes herstellen, en worden er zelfs voedselreserves opgebouwd voor mindere tijden.

Met het oog hierop heeft de Olgulului-Ololarashi-gemeenschap een natuurbeschermings- en ontwikkelingsplan opgesteld, waarin het landgebruik is onderverdeeld in zones en wildcorridors en beschermde gebieden zijn opgenomen.

Op deze manier kan de bevolking profiteren van ecotoerisme als alternatieve bron van inkomsten.

Naast het ontwikkelingsplan heeft de OOGR ook een wildbeschermingseenheid opgericht, die conflictsituaties tussen mens en dier moet oplossen, zodat de veiligheid van de dieren, de leden van de gemeenschap en bezoekers op hun land gewaarborgd blijft.

Hiermee laten de Massaï zien dat zij wilde dieren erkennen en accepteren als een onlosmakelijk deel van hun erfgoed, dat ze graag willen beschermen in ruil voor inkomsten uit toeristische activiteiten.

Met deze nieuw ingeslagen weg groeit de behoefte aan training voor wildopzichters uit de gemeenschap. Alleen zo kunnen de natuurlijke hulpbronnen beter worden beheerd en beschermd vanuit de gemeenschap zelf.

De Massaï hebben ingezien dat de natuur een welkome inkomstenbron kan zijn die, mits er zorgvuldig mee wordt omgesprongen, hun leven in sociaal-economisch opzicht kan verbeteren.

Vanuit die gedachte deden de stamoudsten van de Massaï die een vergadering op het hoofdkantoor van de Kenya Wildlife Service in het Amboseli Park bijwoonden, de volgende uitspraak:

“In perioden van droogte lijdt ons volk honger. We moeten gebruik maken van deze door God gegeven hulpbron, maar we hebben iemand nodig die ons laat zien hoe we dat moeten doen. De Massaï zijn van nature geen handelsvolk. Wij kennen een traditie van veehouderij en weten niets van toeristen en toerisme. Maar we willen er alles aan doen om te leren wat nodig is om inkomsten uit het toerisme te kunnen genereren.”

Voordeel van deze ontwikkeling is dat waar landbouw en veehouderij veel menselijke arbeid vragen, wilde dieren alleen ruimte en veiligheid nodig hebben om te gedijen.

De OOGR-gemeenschap heeft de veranderingen omarmd en is bereid dezelfde zorg voor de olifanten te dragen als voor de eigen veestapel. Om hun omschakeling te laten slagen, heeft deze gemeenschap de hulp van de rest van de wereld hard nodig: om zelf opzichters op te leiden en uit te rusten, zodat zij over de benodigde kennis en veerkracht beschikken om namens de rest van de wereld dit kostbare werelderfgoed te beheren.

Het IFAW wil deze hulp graag bieden, maar dat kunnen we niet zonder uw steun.

--BT

Kijk voor meer informatie over ons Amboseli Olifantenproject op onze projectpagina.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie