Regering Obama schrijft geschiedenis met bescherming mariene ecosystemen Hawaï

President Obama heeft in een historische bekendmaking aangekondigd dat het zeereservaat Papahānaumokuākea verder zal worden uitgebreid.Gisteren had ik de grote eer aanwezig te zijn bij de bekendmaking van een baanbrekend regeringsbesluit door president Obama: uitbreiding van het zeereservaat Papahānaumokuākea. Door de maatregel ontstaat het grootste officieel beschermde ecosysteem ter wereld. Tijdens mijn bezoek was ik in de gelegenheid om de prachtige natuurlijke diversiteit van dit gebied met eigen ogen te bewonderen.

Op donderdag 26 augustus maakte de regering Obama een historisch besluit bekend voor bescherming van deze belangrijke biodiversiteitshotspot.

Met de uitbreiding van het reservaat heeft president Obama een cruciale stap gezet naar behoud van mariene soorten en rijkdommen die zich in de gevarenzone bevinden.

Het zeereservaat behoort tot de ecologisch meest waardevolle gebieden in de wereld, en biedt onderdak aan duizenden mariene soorten, waaronder honderden soorten die uniek zijn voor het gebied. En ongetwijfeld leven er nog veel meer, tot op heden nog onontdekte, soorten. Het intact houden van dit ecosysteem is van cruciaal belang voor de bescherming van kwetsbaar zeeleven tegen commerciële exploitatie, schadelijke geluidsvervuiling onder water, en vernietiging van onvervangbare leefgebieden.

Papahānaumokuākea fungeert daarnaast ook als permanent leefgebied of seizoens-/migratiegebied voor meer dan twintig soorten walvisachtigen, waaronder de bedreigde potvis, de gewone vinvis, de Noordse vinvis en de blauwe vinvis. Het is een belangrijk overwinteringsgebied voor bultruggen, waarvan is vastgesteld dat ze in de regio paren en kalven. Andere walvisachtigen die van de bredere bescherming profiteren, zijn onder meer de slanke dolfijn, de spinnerdolfijn, de gestreepte dolfijn, de snaveldolfijn, de tuimelaar, de gramper en de Sarawakdolfijn, en de zwarte zwaardwalvis.

In totaal komen in het reservaat ten minste 23 federaal geregistreerde bedreigde soorten voor - waaronder ook bedreigde soorten die nergens anders in de wereld voorkomen - en ten minste 22 soorten die in de rode lijst van de IUCN zijn opgenomen.

De Amerikaanse regering heeft met deze vooruitstrevende, op wetenschappelijke gronden gestoelde aanpak voor het beheer van mariene ecosystemen, een belangrijk precedent geschapen.

Nu ons klimaat steeds warmer wordt en onze oceanen verzuren, moeten we actief ingrijpen om zeezoogdieren en ander zeeleven en leefgebieden te beschermen. Daarom werk ik graag met jullie allemaal en met onze overheidsvertegenwoordigers samen om ervoor te zorgen dat het natuurlijk erfgoed van ons land voor de toekomst behouden blijft. 

--AD

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime