Olifanten zenderen is niet iets wat je even doet

Daniel Leturesh, voorzitter van OOGR, brengt markeringsverf aan om identificatie te vergemakkelijken.  c. IFAW/Jacqueline Nyagah

Tussen februari 2013 en april 2014 werden in Amboseli National Park 12 olifanten met een halsbandzender uitgerust. De zender, die de olifant gemiddeld twee jaar lang draagt, zendt een satelliet- en GPS-signaal uit waardoor het mogelijk is de bewegingen van het dier te volgen.

Het volgen van de olifanten is van essentieel belang om zicht te krijgen op de trekroutes en verspreidingsgebieden waarvan de dieren gebruik maken op zoek naar water en vegetatie. Dit is van cruciaal belang om ze op een verantwoorde manier te beschermen en om ons uiteindelijke doel te realiseren: het beveiligen van de belangrijkste trekroutes voor olifanten binnen Amboseli. Ook helpen de zenders bij het vermijden van conflicten tussen mensen en olifanten.

Voor het aanbrengen van de 12 zenders werkte het IFAW samen met Kenya Wildlife Service en de School for Field Studies (SFS). De laatste twee zenders werden op 23 april 2014 geactiveerd.

Het aanbrengen van halsbandzenders bij olifanten is niet iets wat je even doet. Zo’n operatie vergt minutieuze voorbereidingen, waarmee al een maand van tevoren wordt begonnen. Alle handelingen en taken worden tot in de kleinste details besproken. Daarbij valt te denken aan taken als het aandragen en uitgieten van water over de verdoofde olifanten om de lichaamstemperatuur te stabiliseren; het registreren van de tijd die per olifant nodig is om de zender aan te brengen en het verzorgen van eten en drinken voor de minstens 40 medewerkers van het team die in het dichte gras en op een soms afgelegen locatie hun werk moeten doen.

Het is ook een heel subtiele operatie, met als grootste uitdaging het onder zeil brengen en weer bijbrengen van een olifant met een gemiddeld gewicht van zes ton. Daarvoor zijn dierenartsen, laboranten, wetenschappelijk onderzoekers en logistiek experts nodig die over de vereiste technische kennis beschikken en met grote precisie en bekwaamheid te werk gaan.

Eén aspect van zo’n operatie, waar nauwelijks over wordt gerept maar dat wel cruciaal voor succes is, is de betrokkenheid van de lokale bevolking. In het ecosysteem van Amboseli leven olifanten en andere wilde dieren in hetzelfde gebied als de leden van de lokale Massaï-gemeenschap. Zonder deze mensen zou al ons werk tevergeefs zijn.

Tijdens de voorbereidingen wordt het geografisch gebied bepaald waar de operatie zal plaatsvinden en daar hebben we deze mensen hard bij nodig. Wildopzichters uit de gemeenschap, geassisteerd door lokale bewoners, helpen ons met het in kaart brengen van de gebieden waar de olifanten recent zijn waargenomen. Dat maakt het gemakkelijker voor de bemanning van het verkenningsvliegtuig om de olifantenkudden op de dag van de operatie te lokaliseren. De lokale wildopzichters bieden tijdens de operatie zelf ook ondersteuning in de vorm van beveiliging en logistieke diensten. De gebieds- en stamhoofden beleggen bijeenkomsten en discussies met de bewoners om ze te informeren over de op handen zijnde operatie, vooral met het oog op hun veiligheid.

In de 14 maanden tijd waarin de 12 olifanten van een zender werden voorzien, zijn gelukkig geen mensen of olifanten gewond geraakt of overleden. De bewegingen van de olifanten worden dagelijks gevolgd en de informatie die de zenders opleveren, wordt met de KWS, het IFAW, de SFS en andere bij de bescherming van olifanten betrokken partijen gedeeld. Op deze manier wordt essentiële informatie over de bewegingen van olifanten langs de grens van Kenia en Tanzania verkregen – je staat versteld van de grote afstanden die sommige olifanten afleggen!

Terwijl deze organisaties veel lof voor deze geslaagde operatie krijgen, noemen wij ook met dankbaarheid de onmisbare rol die de lokale Massaï-gemeenschap heeft gespeeld bij deze zeer belangrijke operatie, die van cruciale betekenis is voor het in stand houden van leefruimte voor olifanten.

--JN

Wilt u meer weten over het werk van het IFAW om olifanten te beschermen? Bekijk dan onze pagina hierover.

 

Post a comment

Deskundigen

Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
James Isiche, Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Oost-Afrika
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie