Nationaal Park Boubanjida onder de loep: zijn dorpsbewakers de oplossing?

Een van de minimaal 200 olifanten die tijdens een moordtocht in Boubanjida, in 2012, zijn vermoord voor hun slagtanden. © Boubandjida Safari Lodge

Herinnert u zich Boubanjida nog? Honderden olifanten, roerloos op de grond liggend, met hun koppen opengescheurd en hun slagtanden en slurven eraf gerukt. Ze waren altijd de hartslag, de kracht, de levensader van dit nationale park, een juweel in Noord-Kameroen.

Maar tweeënhalf jaar geleden zijn ze in een paar weken tijd het onschuldige slachtoffer geworden van een oorlog zonder wapenstilstand ... de wrede oorlog om ivoor. Dit bloedbad haalde het internationale podium. En Kameroen kreeg de reputatie van een land met zwaar bewapende buitenlandse stropers. 

De afslachting van meer dan de helft van de olifantenpopulatie in Boubanjida, in minder dan drie maanden, betekende een keerpunt. Er is ontegenzeggelijk een vóór Boubanjida, waarbij politieke beleidsmakers door hun traagheid medeplichtig werden aan deze ramp voor het milieu, de maatschappij en de veiligheid, een ramp die zich al enige tijd aankondigde. En er is ook een na Boubanjida, waarbij de Verenigde Naties de ramp hebben erkend als een compleet nieuw soort misdaad tegen het wild, met zijn eigen ernstige gevolgen.

Maar na Boubanjida bestaat ook uit dure regionale noodbijeenkomsten en internationale vergaderingen, waarbij de schade wordt geanalyseerd en de benodigde maatregelen worden bepaald.

Er zijn intentieverklaringen opgesteld tegen deze verwoestende vorm van misdaad en deze zijn enthousiast ondertekend door de diverse landen, die allemaal het grensoverschrijdende karakter van deze misdaad erkennen, evenals het feit dat dit alleen door samenwerking kan worden opgelost. Kameroen werd gesterkt door de nominatie van zijn president als woordvoerder van de strijd tegen het stropen in Centraal-Afrika in de afgelopen twee jaar. Hij was mede-ondertekenaar van de intentieverklaring en wilde graag de beveiliging in Boubanjida verbeteren om de overgebleven olifanten te beschermen.

Als we Boubanjida echter onder de loep nemen, zien we dat het internationale politieke enthousiasme op nationaal niveau nogal verwatert. Tot nu toe heeft nog niemand uit de Kameroense regering, die op internationale toppen toch zo bereid was tot actie, de moeite genomen om naar Boubanjida te gaan om de schaal van het bloedbad te komen bekijken, of om zelfs maar wat morele steun te bieden aan hen die nog steeds te kampen hebben met de gevolgen van deze tragedie; het plaatselijke toerisme is immers hard achteruit gegaan.

En hoe zit het met de armoede bij de lokale bevolking in het park, die in de tussengelegen periode is gestegen? De overheid heeft hier geen prioriteit aan gegeven. Hoe zit het met de klachten van deze geterroriseerde dorpsbewoners, slachtoffers van milieubewakers, die in sommige gevallen hun missie om het park te beschermen hebben ingeruild voor lucratieve afpersing? Toch zijn er middenin die chaos mensen die zichzelf onderscheiden door hun moed en hun voornemen om Boubanjida en de laatste olifanten die er nog zijn weer een toekomst te geven: de dorpsbewakers.

Om het gevecht tegen de stropers te ondersteunen is het IFAW in 2012 een samenwerking gestart met de plaatselijke Mayo Rey Conservation. Hiermee worden de operationele mogelijkheden van de parkautoriteiten versterkt. En na meer dan een jaar praktische IFAW-training waren de resultaten in maart positief: deze dorpsbewakers hebben aangetoond dat ze, als ze goed worden aangestuurd, beter worden getraind en worden gestimuleerd om te handelen, meetbare resultaten kunnen leveren.

Onlangs zijn er in een patrouilleperiode van 18 dagen niet minder dan 13 stropers, 16 mijnwerkers en twee herders gearresteerd, terwijl er twee geweren en 48 vallen in beslag zijn genomen. Bovendien hebben de dorpsbewakers de eerste apparatuur van het IFAW ontvangen, die is gefinancierd dankzij de ruimhartigheid van onze donateurs. De bewakers waren erg enthousiast toen ze deze tenten, klamboes, poncho's, zaklampen, flessen, verrekijkers en andere nuttige zaken in handen kregen. Na het regenseizoen zullen er schoenen worden aangeleverd.

“Voor deze mannen is dit niet alleen ondersteunende apparatuur, maar ook een teken dat men geïnteresseerd is in hun werkomstandigheden en in hun levens”, meldt onze expert ter plaatse. 

Dit slaat uiteraard op de algemene desinteresse van de personen die hen eigenlijk zouden moeten regeren. Omdat de overheid geen prioriteit heeft gegeven aan het steunen van de dorpsbewakers, is uw steun heel waardevol en heel belangrijk om het vuur brandende te houden bij al deze moedige en toegewijde mannen.

--CSB

Help ons om een eind te maken aan de illegale handel in ivoor.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie