Mijlpaal bereikt: Twee gerehabiliteerde olifanten integreren in wilde kudde in India

De jonge vrouwtjes Tora en Rani zijn hier vlak voor hun verhuizing naar het Manas Nationaal Park te zien bij het IFAW Wildlifeopvangcentrum.

Het volgende rapport werd opgesteld door Dr Bhaskar Choudhury, hoofddierenarts bij het Centrum voor Wildliferehabilitatie en Conservatie van IFAW-WTI in Kaziranga.--RC

Twee maanden is een relatief korte periode in het leven van een olifant.  

Maar toen twee gerehabiliteerde jonge vrouwtjes, Tora en Rani, meer dan 60 dagen rondzwervend met wilde olifanten werden waargenomen, vierden wij dit als een zeer belangrijke mijlpaal: Wij zijn getuige van wat de eerste succesvolle re-integratie van gerehabiliteerde kalven in de wilde kuddes van Assam zou kunnen zijn.

Wij zijn eeuwige optimisten. En het zijn ons optimisme en onze ‘zeg nooit nooit’ instelling die na acht jaar hard werk vruchten hebben afgeworpen. In die acht jaar hebben we geprobeerd opgevangen olifanten in het wild te re-integreren met behulp van een protocol bestaande uit opvang, rehabilitatie, vrijlating en re-integratie.

Het verhaal begint in februari 2007 met het Olifantenrehabilitatieproject van IFAW-WTI in samenwerking met de Dienst Bosbeheer van Assam.

In de acht jaar die daarop volgen heeft dit project 10 opgevangen olifantenkalven naar het Manas Tijgerreservaat in Assam overgebracht om te rehabiliteren. Negen olifantenkalven worden momenteel voor periodes van negen tot 38 maanden in de natuurlijke opvangomgeving gevolgd. 

De complexiteit van het rehabilitatieproces van een opgevangen olifantenkalf wordt grondig gedocumenteerd.

Maar voor mij persoonlijk vormen het proces van de vrijlating en het monitoren na de vrijlating de meest uitdagende, belangrijke fase — dan werpt het harde werk van het zorgen voor een maandoude kalf tot het 3-4 jaar oud is vruchten af. Het indrukwekkende moment waarop met de hand grootgebrachte kalven door een kudde wilde olifanten worden geaccepteerd, kan worden begrepen door iemand die de olifanten op de voet heeft gemonitord in het wild.

Aanpassing en integratie van met de hand grootgebrachte jonge kalven, die een normaal sociaal leven tijdens hun ontwikkelingsstadium is afgenomen, is van kritiek belang voor deze dieren. Alleen zo kunnen ze van hun soortgenoten leren hoe ze op de lange termijn kunnen overleven en zich kunnen voortplanten.   

In de afgelopen acht jaar heeft het Olifantenrehabilitatieproject van IFAW-WTI dergelijke interactie slechts vier keer mogen meemaken en daarbij duurde dit slechts enkele dagen. Tijdens twee eerdere gevallen was de interactie tijdelijk van aard en bij latere waarnemingen werden de kalven alleen aangetroffen.

Rani en Tora waren allebei twee maanden oud toen zij werden gered, hoewel er twee jaar tussen de komst van de twee zat. Zij werden samen verhuisd en vrijgelaten toen Rani twee jaar en acht maanden oud was en Tora vier en een half jaar. Hoewel de oudste olifant, Jakhala, die samen met deze twee werd vrijgelaten, weigerde met hen om te gaan, slaagden deze twee kalven erin te worden geaccepteerd door de wilde kudde waar zij nu deel van uitmaken.  

Sinds 3 april trokken de kalven met een volwassen makhna (mannetje zonder slagtanden) rond in de zuidoostelijke delen van het Bansbari-gebied van het Manas Nationaal Park. Deze samenleving duurde slechts vier dagen en de kalven begonnen richting het zuidoosten van het park naar het Bhuyapara-gebied te trekken.

Vanaf de tweede week van april 2015 werden aanwijzingen en sporen van Tora en Rani samen met die van een familie wilde olifanten gevonden, hoewel we ze niet konden waarnemen. Uiteindelijk slaagden onze opzichters Maheshwar Basumatary en Madhab Doimari  erin om op 17 april 2015 een video van de kalven te maken terwijl zij met een kudde van 10 wilde olifanten bij Kalapani liepen.

De samenleving duurt voort en meer bewijs werd in juni verzameld. Het feit dat hard bewijs werd verzameld op 17, 20 en 25 april geeft aan dat de samenleving voortduurt. Er heeft tussen de waarnemingen door geen splitsing plaatsgevonden.

De familie wilde olifanten waarin de gerehabiliteerde olifantenkalven zijn geïntegreerd bestaat uit 10-15 olifanten met ten minste vier zeer jonge kalven. Dit heeft het opsporen waarschijnlijk gemakkelijker gemaakt omdat de familie niet te ver en niet te snel is verplaatst. Het heeft het makkelijker gemaakt om hen te voet te volgen door het dichte, vochtige bos dat half bestaat uit bladverliezende bomen en half uit groenblijvend bos, en door de Terai-graslanden. 

We blijven ze volgen tijdens de moesson en de dagelijkse regenbuien.

Wij vieren dit als een nieuwe stap richting het Terugbrengen Van Manas.

--BC

Lees meer over ons werk om olifanten te rehabiliteren op onze pagina hierover.

Post a comment

Deskundigen

Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
James Isiche, Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Oost-Afrika
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie