Meer halsbandzenders voor leeuwen in Nairobi National Park

De auteur overhandigt één van de satellietzenders aan KWS-directeur Kitili Mbathi.

Bijna een jaar geleden schoten rangers van de KWS (Kenya Wildlife Service) Mohawk dood, één van de slechts drie volwassen leeuwen in Nairobi National Park. Het incident gebeurde nadat de leeuw zich buiten de grenzen van het park had begeven en tussen de mensen terecht was gekomen.

De KWS kreeg veel kritiek over zich heen. Mensen verweten de dienst dat het niet lukte om 'hun' leeuwen binnen het park te houden, dat de rangers er te lang over hadden gedaan om het dier te bereiken en tot slot dat ervoor was gekozen om de leeuw te doden, in plaats van hem te verdoven en terug binnen de grenzen van het park te brengen.

Direct de volgende dag doodde de lokale bevolking een andere mannetjesleeuw, Lemek, met speren. Daarmee verloor Nairobi National Park in twee dagen tijd twee van zijn in totaal 36 leeuwen.

Het verlies van de twee leeuwen in de zuidelijke delen van het park was voor wetenschappers van de KWS aanleiding om snel een onderzoek in te stellen. Een besluit dat mede werd ingegeven door het feit dat zich in de noordelijke en oostelijke delen van het park een groeiend aantal leeuwen buiten de parkgrenzen waagde (een fenomeen dat sinds de omheining van deze delen van het park niet meer was waargenomen). Ze onderzochten de gebeurtenissen en stelden een rapport op met concrete aanbevelingen voor de beperking en preventie van conflicten tussen mensen en leeuwen.

Eén van die aanbevelingen betrof een uitbreiding van het gebruik van satelliettechnologie om de bewegingen van de leeuwen in Nairobi National Park te volgen.

Twee leeuwen, Nelly en Kiprono, kregen eerder al zo'n satellietzender, die nuttige informatie oplevert over hun bewegingen. Bij de wetenschappers was echter bekend dat er ook andere mannetjesleeuwen en familiegroepen waren, waarvan minder bekend was over waar ze zich ophielden. En dit zouden wel eens de exemplaren kunnen zijn die zich buiten de grenzen van het park begaven. De KWS stelde vast dat er nog zes extra leeuwen een halsbandzender moesten krijgen en dat er wildcamera's moesten worden geplaatst langs strategische routes die de dieren gebruiken. Op die manier zouden de dieren in realtime kunnen worden opgespoord en gevolgd, op basis waarvan de KWS vervolgens zijn rangers strategisch kon inzetten. Op die manier zouden conflicten met de leeuwen kunnen worden voorzien en voorkomen.

In april 2016 benaderde de KWS het IFAW om als partner mee te werken aan dit initiatief in het belang van het welzijn van mens en dier.

Het IFAW doneerde zes satellietzenders en 18 wildcamera's. En op de ochtend van 23 januari werd in Nairobi Park de eerste leeuw, Nyala, met succes voorzien van een halsbandzender.

De auteur met Nyala, de leeuwin die een halsbandzender kreeg.

Dit soort actief beheer van de wilde dieren in Nairobi National Park zal alleen maar vaker worden toegepast, naarmate het gebied rond het park verder wordt ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking. Die groeit met 1 miljoen per jaar, terwijl de oppervlakte van Kenia gelijk blijft.

Is er hoop voor wilde dieren, met name voor dieren die dicht in de buurt van de stad Nairobi leven? Ja, bij het IFAW geloven we dat die hoop er is. Maar daarvoor moeten we wel anders gaan aankijken tegen onze rol binnen de natuur. Het is belangrijk dat we slim omgaan met landinrichting, om het naast elkaar leven van mensen en wilde dieren in goede banen te leiden.

--SN

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime