Lichtpuntjes in China: steeds meer ogen gaan open voor het belang van dierenwelzijn

Door de Chinezen er eenvoudigweg op te wijzen dat elk stukje ivoor afkomstig is van een dode olifant, heeft de advertentiecampagne Mama, ik heb tanden gekregen van het IFAW ervoor gezorgd dat het ‘hoog risico-aandeel’ van de Chinese bevolking – dat wil zeggen de mensen die het meest waarschijnlijk ivoor zullen kopen – bijna is gehalveerd, van 54% naar 26%.

Ik was overweldigd door alle reacties op mijn blog, getiteld “Mijn vrees over China’s rol in de handel in bedreigde soorten", dat ik plaatste vanaf de 16e Conferentie van partijen van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES).

Binnen drie dagen nadat de blog door IFAW China op de Weibo microblogsite werd geplaatst, was het al door bijna tweeduizend Chinese gebruikers gelezen en honderden keren doorgestuurd.

Van de 200 reacties was 99% een steunbetuiging aan mijn standpunt.

Velen deelden mijn gevoelens van schaamte en frustratie over hoe China door de meerderheid van de burgers in veel andere landen wordt gezien. Een reputatie die het land dankt aan de meedogenloze manier waarop het wereldwijd natuurlijke hulpbronnen naar zich toe trekt.

Een reactie op Weibo:

Ik ben bij een vergadering waar de deelnemers voornamelijk afkomstig zijn uit Zuidoost-Azië. Toch is ‘China’ hier het meest gehoorde woord. En dat woord wordt geassocieerd met vervuiling van lucht en water, onverantwoorde investeringen, de aanleg van grensoverschrijdende waterwegen die stroomafwaarts gelegen dorpen treffen, omkoping van corrupte lokale ambtenaren voor het verkrijgen van voorkeursrechten voor mijnbouwactiviteiten, etc. Ik ben het helemaal met Grace eens. Als we ons niets aantrekken van onze gezamenlijke wereld en onze buren, als we geen ‘zachte macht’ uitoefenen, wat heeft reclame dan voor nut?”

Een ander schrijft:

Ik ben het met je eens. Opgegeten door China! Als mijn Afrikaanse collega’s vragen naar de consumptie van ivoor en neushoornhoorn, als mijn collega’s uit Kazachstan het hebben over de vraag naar de hoorns van saiga-antilopen; als mijn collega’s uit Myanmar me vertellen dat de Chinezen de ongeschonden bossen langs de grens met de grond gelijk maken en het hout met vrachtwagenladingen tegelijk China binnenvoeren; als mijn Indonesische collega's het hebben over de stijging van het aantal door stropers gedode tijger om aan de vraag vanuit China te voldoen, dan zakt me steeds opnieuw de moed in de schoenen!

Iemand anders sluit zich hierbij aan:

Het is een nationale schande. Achter China's gebruik van natuurlijke hulpbronnen gaat een enorme industrie schuil die het volk te schande maakt!”

Naast frustraties en veroordelende reacties, waren er ook veel Chinese gebruikers die op de oorzaak van het probleem wezen.

“Als het gaat om natuurcriminaliteit zijn de grootste schuldigen de mensen die de (financiële en politieke) macht hebben om de grootste winsten te realiseren. Wat kunnen we beginnen als we de spreekwoordelijke vos op de kippen laten passen?”

“Het draait allemaal om corruptie. Als corruptie welig tiert, kan zelfs wetgeving niets uitrichten.”

“BBP stijgt. Levensstandaard neemt af. Geen blauwe lucht. Geen helderwitte wolken. Geen schone lucht en schoon water. Geen dieren. Geen vogels. Hoeveel jaar houd je het dan nog vol op deze aarde, ook al heb je een fortuin onder je matras? Het is duidelijk dat dit volk kampt met een totaal gebrek aan morele waarden.”

“China heeft natuurbeschermingswetten nodig, wetgeving die de dieren echt beschermt, in plaats van het gebruik van dieren aan te moedigen.”  

En er zijn nog veel meer mensen die zich uitspreken en oproepen op tot actie.

“Als je te lang in het donker hebt gezeten, kun je in het licht je ogen niet open houden. Maar als we allemaal zorgen voor een klein lichtpuntje, dan KUNNEN WE iedereen de ogen openen. Laten we ons samen sterk maken voor ecologische beschaving. Laten we beginnen met ons UIT TE SPREKEN TEGEN DE CONSUMPTIE VAN WILDE DIEREN.”

“Haaienvinnen, tijgerbotten, olifantenivoor, IK WIL ZE NIET!”

Eén gebruiker gaf aan dat de Chinese burgers moeten worden gewezen op het vernietigende effect van hun consumptiegedrag op de wereldwijde natuur. De meeste mensen zijn fatsoenlijke burgers, en als ze weten wat ze aanrichten, zullen ze niet willens en wetens een soort laten uitsterven. 

De Chinese actrice Li BingBing, die zich sinds kort sterk maakt voor het behoud van de olifant en de neushoorn, moedigt Chinezen aan 'Nee te zeggen tegen ivoor'. Zij bekende ooit een ivoren armband te hebben gekocht, en dat ze toen niet wist welke bloederige geschiedenis er achter schuil ging.

Ze heeft haar excuses aangeboden voor haar onwetendheid en plechtig beloofd de rest van haar leven NEE te zullen zeggen tegen ivoor.

Een eerdere enquête van het IFAW toonde aan dat 7 van de 10 Chinese burgers niet weet dat ivoor afkomstig is van dode olifanten.

In het Chinees betekent ivoor (Xiang Ya) olifantentand.

Helaas krijgen mensen door deze benaming ten onrechte het idee dat olifantentanden net als mensentanden op natuurlijke wijze kunnen uitvallen.   

Door de Chinezen er eenvoudig op te wijzen dat elk stukje ivoor afkomstig is van een dode olifant, heeft de advertentiecampagne Mama, ik heb tanden gekregen van het IFAW ervoor gezorgd dat het ‘hoog risico-aandeel’ van de Chinese bevolking – dat wil zeggen de mensen die het meest waarschijnlijk ivoor zullen kopen – bijna is gehalveerd, van 54% naar 26%.

Bovendien gaf van de 44% van de Chinezen die de afgelopen 12 maanden ivoor hadden gekocht – na het zien van de IFAW-campagne – nog slechts 7% aan in de toekomst nog eens ivoor te willen kopen.

Het onderzoek laat zien dat de Chinezen niet negatief tegenover olifanten staan. Een meerderheid van het ondervraagde Chinese publiek verwierp de stelling "Het is geen probleem om ivoor te kopen, zelfs als er olifanten voor worden gedood”.

Dit geeft mij hoop, dat het besef dat elk stukje ivoor een dode olifant vertegenwoordigt, de houding van het Chinese publiek tegenover het kopen van olifantenivoor kan veranderen.

Deze kleine lichtpuntjes kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat bij steeds meer mensen de ogen open gaan voor dierenwelzijn.

En dat zou wel eens de enige hoop kunnen zijn die deze majestueuze dieren nog hebben. 

--GGG

Klik hier voor meer informatie over de inspanningen van het IFAW om de handel in wilde dieren in China te bestrijden.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie