Kasungu wordt in zijn oude glorie hersteld

Kasungu National Park, in centraal-westelijk Malawi, tegen de grens met Zambia, telde ooit gezonde populaties olifanten, buffels en leeuwen. En ook vele andere soorten gedijden er.

Maar dat was vroeger, in de jaren zeventig. Nu zijn er in Kasungu nog slechts enkele olifanten over. Neushoorns en leeuwen zijn er niet meer en de meeste antilopesoorten zijn drastisch in aantal afgenomen. 

Hoe heeft het zo bergafwaarts kunnen gaan met één van Afrika's mooiste parken?

Allereerst moeten we ons realiseren dat Malawi het armste land ter wereld is, en één van de meest dichtbevolkte. Beschermde gebieden in Malawi staan al jarenlang onder grote druk. En die druk neemt alleen maar toe, door sociaal-economische factoren en door landgebruik.

De grootste gevolgen zijn toe te schrijven aan kap- en brandcultuur voor elementaire levensbehoeften. Natuurlijke hulpbronnen zijn hierdoor dramatisch afgenomen, en dat heeft weer zijn weerslag op de wilde dieren die in de beschermde gebieden leven.

Bovendien werden gemeenschappen langs de grenzen van nationale parken afhankelijk van de bushmeat-jacht om hun hoofdzakelijk op maïs gebaseerde dieet aan te vullen. Die situatie werd al snel onhoudbaar toen commerciële belangen de overhand kregen en de vraag het aanbod begon te overtreffen. Het gevolg was dat in veel beschermde gebieden de populaties wilde dieren dramatisch in aantal afnamen.

En daar kwam de commerciële stroperij nog bovenop. De afgelopen drie decennia is de vraag naar producten van 'waardevolle' soorten als olifanten en neushoorns alleen maar gestegen. En dat heeft zijn tol geëist in Malawi.

In de jaren tachtig leefden er in Kasungu National Park meer dan 1.200 olifanten, die deel uitmaakten van een grotere meta-populatie in de Luangwa Vallei van in totaal zo'n 100.000 olifanten. 

Op dit moment telt Kasungu nog minder dan 50 olifanten, en de Luangwa Vallei nog minder dan 20.000. 

Eén van de grootste uitdagingen bij natuurbeschermingsinitiatieven in Malawi, is gebrekkig bestuur.  En dat is niet zo verwonderlijk in een land dat maar over zeer beperkte middelen beschikt om corruptie op macroniveau aan te pakken. Maar bij de bestrijding van wildlifecrime is het een groot probleem waar we niet langer omheen kunnen. Het maakt het voor dit kleine land heel moeilijk om de grootschalige stroperij en smokkel aan te pakken, en heeft veel parken in de problemen gebracht. Kasungu is er daar één van. 

En als armste land in de wereld heeft Malawi ook grote problemen om aan voldoende middelen te komen voor natuurbescherming. Sinds zijn onafhankelijkheid, is het land voornamelijk overeind gebleven met steun van buitenaf. Hulporganisaties richten zich op prioriteiten als armoede, gezondheid en onderwijs en het Department of National Parks & Wildlife (DNPW) heeft de grootste moeite om de middelen bij elkaar te krijgen die nodig zijn voor natuurbescherming en ingrepen in het beheer van beschermde gebieden. 

Maar er is hoop.

Ondanks het zojuist geschetste sombere beeld, heeft Malawi net genoeg gedaan om de beschermde gebieden engiszins intact te houden. En dat geeft hoop dat we parken als Kasungu weer in hun oude glorie kunnen herstellen.

Na een succesvol langdurig herstelprogramma in Liwonde National Park, dat inmiddels particuliere investeerders heeft weten aan te trekken, ontving het IFAW vorig jaar een verzoek van de regering van Malawi om te helpen met het herstel van Kasungu. 

Als onderdeel van een grootschaliger project op landschapsniveau waarmee Kasungu weer moet worden aangesloten op de Luangwa Vallei in Zambia, heeft het IFAW activiteiten opgezet in Kasungu. Het belangrijkste doel daarbij is het park weer veilig te maken en wilde populaties in het gebied te herstellen.

IFAW’s handhavingsexpert in het veld, Mike Labuschagne, en zijn team werken nauw samen met het DNPW om de overheidscapaciteit voor stroperijpreventie uit te breiden. In de bovenstaande video doet Mike uit de eerste hand verslag over hoe het IFAW de zaken in Kasungu aanpakt.   

Het IFAW prijst de regering van Malawi, die Kasungu niet opgeeft en op nationaal niveau actie onderneemt om aandacht te vragen voor wildlifecrime in het land. Het DNPW en lokale NGO's zijn er zelfs in geslaagd wildlifecrime in Malawi bovenaan de politieke agenda te krijgen, en de internationale gemeenschap komt nu in actie om 's wereld armste land te helpen.

Het IFAW is er trots op dat we het armste land in de wereld kunnen helpen zijn natuurlijk erfgoed te beschermen.

--JB

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime