Kaart toont rol Europa in internationale ivoorhandel

europe map of illegal ivory seizures

In juli van dit jaar startte het IFAW een campagne voor sluiting van alle binnenlandse ivoormarkten in Europa. De campagne volgt op een richtlijn van de Europese Commissie voor een verbod op de herexport van producten van onbewerkt ivoor vanuit de EU. Op dit moment wordt er gediscussieerd over de vraag of de EU nog een stap verder moet gaan door alle ivoorproducten te verbieden. Dit betekent dus ook bewerkte producten, een categorie die een brede variatie aan producten omvat (waaronder antieke voorwerpen en verschillende soorten snijwerk).

Het IFAW is niet de enige die zo'n verbod wil, zo blijkt uit een onderzoek dat YouGov voor het IFAW heeft uitgevoerd. 90% van de Europeanen is niet geïnteresseerd in de aanschaf van ivoorproducten, en ook grote online veilingsites, zoals E-Bay, staan achter een Europees verbod.

En ook andere milieuorganisaties maken zich sterk voor zo'n verbod, onder meer door hun expertise te delen. Zo heeft het Bureau voor Milieuonderzoek (EIA) gegevens van handhavingsinstanties, uit overheidspublicaties, van ngo’s en uit mediaberichten over inbeslagnames van ivoor in Europa, gecombineerd tot een indrukwekkende interactieve kaart. Hierop zijn de inbeslagnames van ivoor tussen 2000 en 2017 in 14 Europese lidstaten in kaart gebracht.

Het EIA heeft een vergelijking gemaakt tussen de gegevens over inbeslagnames van illegale ivoorproducten en de hoeveelheid legale herexporten van ivoor tussen 2003 en 2014. De resultaten zijn schokkend: er werd 11 ton illegaal ivoor in beslag genomen, tegenover een legale herexport van ivoor van 4 ton. En dit lijkt nog maar het topje van de ijsberg. Deskundigen schatten namelijk dat de hoeveelheid in beslag genomen ivoren voorwerpen slechts 10% vertegenwoordigt van de totale hoeveelheid illegaal verhandelde ivoren voorwerpen.

De analyse laat zien dat Europa een belangrijke rol speelt binnen de wereldwijde ivoorhandel, en dat er een opvallend gebrek is aan consistente gegevens over inbeslagnames. Bovendien worden databasebeheer en wetshandhaving in de meeste EU-lidstaten niet consequent toegepast. Op grond van het onderzoek kunnen we een aantal conclusies trekken:

  • Voor wat betreft de frequentie van inbeslagnames, lijkt de luchthaven van Brussel het hoogst te scoren. De omvang van de in beslag genomen zendingen is echter klein.
  • Groter in omvang zijn de partijen die in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk worden onderschept.
  • Het Verenigd Koninkrijk is op zichzelf al goed voor 17% van het totale in beslag genomen volume dat op de kaart is weergegeven.
  • Sinds 2000 lijkt bijna 500 kg van inbeslagnames buiten Europa verband te houden met Europese markten - alleen al in China heeft de douane ivoor onderschept met herkomst België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Portugal, Duitsland en Nederland.

De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken, zijn dat er robuustere methodes nodig zijn om ivoorzendingen op te sporen, dat de transportsector en knooppunten (vliegvelden, havens, etc.) beter moeten samenwerken en dat er striktere regels nodig zijn.

Aangezien het overgrote deel van de inbeslagnames uit bewerkt ivoor bestond, geeft het EIA aan dat het van essentieel belang is dat de EU een stap verder gaat dan alleen een exportverbod op onbewerkt ivoor, en ook de export van bewerkt ivoor gaat verbieden. En daar zijn wij het hartgrondig mee eens.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek van het EIA op EIA-International.org.

Laat je stem horen en klik hieronder om nu actie te ondernemen.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie