Jachtluipaardwelpen gered van smokkelaars in Somaliland

Cheetah cub rescue

Update: ondanks intensieve verzorging, zijn verschillende welpjes overleden aan de gevolgen van hun wrede behandeling door de smokkelaars. Jachtluipaarden zijn ontzettend moeilijk te rehabiliteren, daarom werd de hulp ingeroepen van gespecialiseerde dierenartsen. Het reddingsteam kreeg een grote tegenslag te verwerken toen het jongvolwassen mannetje Wajale ontsnapte uit zijn tijdelijke verblijf en een bewoond gebied in vluchtte. In Somaliland zijn momenteel geen verdovingsgeweren verkrijgbaar, en het dier vormde een groot gevaar voor de dorpelingen. De politie had geen andere keus dan het mannetje neer te schieten. De overgebleven vier welpjes reageren goed op hun behandeling. Hun darmproblemen zijn verholpen, ze hebben weer eetlust en ze spelen zelfs met elkaar. Onderstaande blog werd oorspronkelijk gepubliceerd op 26 april 2017.

In Somaliland zijn negen jachtluipaardwelpen en één jongvolwassen exemplaar in beslag genomen van smokkelaars. De actie werd uitgevoerd door het ministerie van Milieu en Plattelandsontwikkeling van Somaliland, met ondersteuning van het Cheetah Conservation Fund (CCF).

De drie jongste welpen bleken er erg slecht aan toe en er wordt gevochten voor hun leven.

Later diezelfde dag hoorde het CCF dat er in het gebied rond Wajale, tegen de grens met Ethiopië, drie oudere jachtluipaarden zouden zijn ontsnapt aan een smokkelaar. Er werd gezegd dat de dieren de stad in waren gelopen. Twee van de drie dieren konden door de politie worden gevangen, maar het derde loopt nog vrij rond. Met de steun van het ministerie van Milieu en Plattelandsontwikkeling, dat de inbeslagname goedkeurde, haalde het CCF één van de jachtluipaarden op. Over het tweede dier wordt nog onderhandeld. En naar het derde dier wordt nog gezocht.

Het CCF werkt samen met het IFAW om ervoor te zorgen dat de welpen dringende medische zorg en voedsel krijgen en op een geschikte tijdelijke plek worden ondergebracht.

Het CCF had essentiële middelen nodig om de welpen in leven te houden en het IFAW was graag bereid om direct bij te springen. Wilde jachtluipaardenpopulaties lopen ernstig gevaar, vooral door verlies van leefgebied en de vraag naar welpen als exotisch huisdier. De handel in levende dieren is onvoorstelbaar wreed en we doen er alles aan om deze welpen te redden.

Het jachtluipaard staat op de rode lijst van de IUCN (Internationale Unie voor het behoud van de natuur) voor kwetsbare diersoorten. Populatieschattingen laten zien dat er nog maar iets meer dan 7.000 jachtluipaarden in het wild leven. Jachtluipaarden hebben open vlakten nodig om te kunnen jagen en het verlies van leefgebied is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor de enorme afname van hun populatieomvang.

De belangrijkste reden waarom jachtluipaarden illegaal worden verhandeld, is om te voldoen aan de vraag naar jachtluipaarden als huisdier. Naar schatting worden er elk jaar zo'n 300 jachtluipaardwelpen van Afrika naar het Arabisch Schiereiland gesmokkeld. Van de gesmokkelde welpen gaat zo'n 70% dood. De dieren die wel in leven blijven, kunnen, zelfs als ze gered worden, nooit meer in het wild leven. Er zijn mensen die denken dat een jachtluipaard als huisdier ze een hoge status oplevert. Bij anderen heerst de misvatting dat het houden van jachtluipaarden door particulieren op de een of andere manier het uitsterven van de soort kan voorkomen. Hoe altruïstisch de motieven ook mogen zijn, wie deze welpen koopt van smokkelaars, wakkert de cyclus van illegale handel alleen maar verder aan.

De missie van het IFAW is om individuele dieren te redden, soorten te beschermen en hun leefgebieden in stand te houden. En dat is een doel dat alleen kan worden bereikt door samenwerking. Het CCF en het IFAW werken sinds 2014 samen om de illegale handel in jachtluipaarden aan te pakken onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Dieren en Planten (CITES).

Eén van de oudste jachtluipaarden van de groep die recent in beslag werd genomen, is een vrouwtje dat de naam Wajale heeft gekregen. Haar leeftijd wordt geschat op rond de anderhalf jaar. Ze is inmiddels overgebracht naar een ruim, tijdelijk verblijf. Na een gespannen eerste periode is Wajale tot rust gekomen en lijkt ze meer op haar gemak in haar nieuwe verblijf.

Het IFAW en het CCF zijn in gesprek met het ministerie over hoe de zorg voor de in beslag genomen jachtluipaarden op de lange termijn moet worden geregeld. Het is niet mogelijk om de dieren over te brengen naar reservaten in nabijgelegen landen, omdat de huidige wetgeving in de regio het vervoer van in beslag genomen dieren over landsgrenzen heen niet toestaat.

Meer nieuws volgt.

--GA

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime