IFAW werkt mee aan nieuw wetenschappelijk rapport over haaien, roggen en draakvissen

Een zijdehaai, een soort die ook voorkomt in de Arabische zeeën, gefotografeerd in de Golf van Mexico.

De populatie haaien en roggen is over de hele wereld dramatisch afgenomen door massale overbevissing. Haaien en roggen zijn roofdieren die in het mariene milieu bovenaan de voedselketen staan en in die hoedanigheid vervullen ze een essentiële rol in het ecosysteem. Een belangrijke reden om ze te beschermen. Die bescherming is ook hard nodig om onze oceanen gezond te houden en te zorgen dat er ook voor toekomstige generaties nog voldoende vis overblijft. Veel lokale vissersgemeenschappen zijn daarvan afhankelijk.

Om goede beschermingsplannen te kunnen ontwikkelen, zijn accurate wetenschappelijke gegevens nodig. Zulke gegevens zijn bovendien onmisbaar als basis voor beleid en beheersmaatregelen, zodat op de juiste manier actie wordt ondernomen voor bescherming van bedreigde haaiensoorten.

In februari 2017 is er in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten, een Regionale Rode Lijst werkgroep gehouden om vast te stellen welke chondrichthyans-soorten in de Arabische zeeën met uitsterven worden bedreigd. Eén van de belangrijkste uitkomsten van de werkgroep was het (onderstaande) wetenschappelijke rapport, waarin de volgende informatie is opgenomen: in de Arabische zeeën leven 184 soorten haaien, roggen en draakvissen. 153 van deze 184 soorten zijn besproken in de Rode Lijst werkgroep, die heeft gekeken naar de volgende geografische gebieden: de Rode Zee, de Golf van Aden, de Arabische Zee, de Zee van Oman en de Arabische Golf. In deze regio ligt een aantal van de wereldwijd grootste en belangrijkste landen als het gaat om de visserij op chondrichthyans, waaronder India en Pakistan.

Het rapport meldt dat 50,9% (87 soorten) van de 153 onderzochte chondrichthyans-soorten in de Arabische zeeën als bedreigd worden beschouwd (9,2% is ernstig bedreigd, 3 soorten zijn gedurende ten minste drie decennia niet in de regio geregistreerd, 22,2% is bedreigd, 19,6% is kwetsbaar, 17,6% is gevoelig, 12,4% is niet bedreigd, 19% is onzeker). In de Arabische zeeën leeft een aantal van de meest bedreigde chondrichthyans-populaties ter wereld.

Het IFAW was één van de vijf instanties die deze werkgroep en de totstandkoming van dit rapport hebben ondersteund; de andere vier zijn het Milieuagentschap - Abu Dhabi, de Shark Specialist Group van de IUCN Species Survival Commission (SSC), de Save Our Seas Foundation en het MvO inzake haaien onder het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS).

--AED

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime