IFAW viert klinkend succes – Rusland verbiedt handel in pelzen van zadelrobben

Met zeer veel genoegen kan ik u meedelen, dat de deur naar een van de omvangrijkste markten voor zeehondenproducten in het slot is gegooid – de douane-unie Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland heeft een verbod ingesteld op de import en export van pelzen van zadelrobben. Het betekent de grootste overwinning in de campagne tegen de commerciële zeehondenjacht sinds de Europese Unie de handel in zeehondenproducten verbood, met uitzondering van producten afkomstig van de jacht door Inuit. Een mooier eindejaarsgeschenk hadden we niet kunnen wensen – niet alleen voor ons, maar voor iedereen die zich samen met het IFAW met hart en ziel heeft ingezet voor de bescherming van zeehonden.

Volgens de Canadese overheid wordt bijna 90% van de totale Canadese export van zeehondenhuiden door Rusland afgenomen. In 2009, toen de EU de import van zeehondenproducten (met uitzondering van die van Inuit) verbood, maakte Rusland een eind aan de jacht op zadelrobben in de Witte Zee, een jacht die door premier Vladimir Putin als een “wrede industrie” werd getypeerd "die al jaren eerder verboden had moeten worden".

Het IFAW voert overigens al heel wat jaren campagne in Rusland, en met succes. Het begon met onze acties tegen de afslachting van 'whitecoats' (jonge zadelrobben) in de Witte Zee, die vanuit helikopters onder vuur werden genomen. De eerste keer dat onze teams de Russische jacht op zadelrobben in de Witte Zee observeerden en documenteerden, was in 1995. Het IFAW ging ook als eerste organisatie campagne voeren om een eind te maken aan de slachtingen door Rusland. Russische televisiestations produceerden documentaires over de jacht in de Witte Zee die, in combinatie met foto- en nieuwsreportages, een breed publiek bereikte. Dankzij het IFAW werd de Russische zeehondenjacht aan de verborgenheid onttrokken en maakte de bevolking kennis met de wrede slachtingen. Onze campagne won nog meer aan kracht toen het IFAW de overheidssteun aan de Russische jacht aan de kaak stelde en aantoonde dat de vraag naar producten van whitecoats alsmaar verder afnam.

Dankzij luchtverkenningen en wetenschappelijk onderzoek waar het IFAW voortdurend bij betrokken is geweest, kwam in 2008 voor het eerst aan het licht hoe slecht het met de populatie zadelrobben in de Witte Zee gesteld is. We maakten de Russische bevolking, de media en verantwoordelijke politici zo snel mogelijk deelgenoot van onze zorgen. In datzelfde jaar bereikte onze campagne een omslagpunt met het aanbieden van maar liefst 400.000 handtekeningen aan de Russische regering. In 2009 vonden in Moskou en 25 andere Russische steden demonstraties tegen de zeehondenjacht plaats, wat uiteindelijk uitmondde in een Russisch verbod op de commerciële jacht op zadelrobben. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Yury Trutnev, kondigde het jachtverbod aan met de woorden: "De wrede jacht op zeehonden – liever gezegd: het doden van weerloze dieren, want een jacht kun je dit niet noemen – is nu ook in Rusland, in navolging van de meeste ontwikkelde landen, verboden. Dit is een belangrijke stap met het oog op het behoud van de biodiversiteit in Rusland."

Het nu door Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland ingestelde handelsverbod is een belangrijke overwinning die door iedereen met een hart voor dierenwelzijn en natuurbehoud zou moeten worden gevierd. Nu Rusland onlangs tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is toegetreden, zullen de volledige implicaties van dit verbod pas later duidelijk worden. Maar de Russische markt voor producten van zadelrobben is nu dus gesloten. Bovendien staat een reeds lang door China aan Canada gedane toezegging om zeehondenvlees te importeren op losse schroeven omdat China zich zorgen maakt om de voedselveiligheid. Al met al ziet de toekomst er voor de Canadese zeehondenindustrie er nu donkerder uit dan ooit. Het moment is aangebroken om te erkennen, dat er op deze wereld geen behoefte is aan producten van afgeslachte zeehonden en dat ook niemand die producten echt nodig heeft. Het is tijd om voor eens en altijd met de commerciële jacht op zeehonden te stoppen.

--SF

Tijdlijn van een krimpende markt

 • 1972 Het Amerikaans congres neemt de Marine Mammal Protection Act aan, die onder meer de import van zeehondenproducten verbiedt.
 • 1983 Onder druk van het IFAW komt er in Europa een verbod op de import van producten van 'whitecoats' (jonge zadelrobben) en 'bluebacks' (jonge klapmutsen).
 • 1987 De Canadese overheid verbiedt de commerciële jacht op whitecoats en bluebacks in Canadese wateren.
 • 1990 Een campagne van het IFAW draagt ertoe bij, dat Zuid-Afrika stopt met de jacht op Kaapse robben.
 • 2006 Mexico verbiedt de import en export van zeezoogdieren, waaronder zeehonden.
 • 2007 Naar aanleiding van enkele IFAW-campagnes voeren België en Nederland een nationaal verbod op de import van zeehondenproducten in.
 • 2009 Rusland verbiedt het doden van zadelrobben jonger dan 12 maanden.
 • 2009 De Europese Unie verbiedt de import van alle zeehondenproducten, met uitzondering van huiden afkomstig van de jacht door Inuit.
 • 2010 Het IFAW blijft zich opwerpen voor de instandhouding van het Europees verbod en blijft bij de autoriteiten van betrokken landen hameren op de wreedheid van de commerciële jacht.
 • 2011 Afspraken tussen Canada en China over de export van zeehondenvlees opgeschort
 • 2011 Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie vaardigen een verbod uit op de import en export van pelzen van volwassen zadelrobben en 'whitecoats' (pups).

Reacties: 2

 
Anonymous
5 years ago

Dit is het beste nieuws dat ik tot hiertoe gehoord heb! Super gewoon, het werd tijd!

 
Anonymous
6 years ago

Doen de russen toch nog iets goed.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime