Hoorzittingen WHO; IFAW's Sheryl Fink doet verslag van de eerste dag

Sheryl Fink van het IFAW maakt aantekeningen tijdens de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie in Geneve.

Maandag 18 februari was de eerste van drie dagen waarop de Wereldhandelsorganisatie (WHO) hoorzittingen hield. Canada en Noorwegen vechten bij deze organisatie Europese wetgeving aan die de import en verkoop van zeehondenproducten reguleert.

De verklaringen die de daaropvolgende dagen werden afgelegd, zullen waarschijnlijk leiden tot beweringen dat wij ons schuldig maken aan protectionisme, het verstrekken van onjuiste informatie, of zelfs hersenspoeling… maar over enkele maanden gaan de drie panelleden deze informatie gebruiken om een belangrijke beslissing te nemen inzake dierenwelzijn en de eventuele gevolgen daarvan voor de handel.  Ze gaan zich erover uitspreken of het Europees verkoopverbod een schending van de WHO-regels inhoudt en als dat zo is, of de handelsbeperking op zeehondenproducten desondanks gerechtvaardigd is vanwege de ethische bezwaren die er onder Europese burgers leven tegen de behandeling van zeehonden.

Nu ik zelf al 11 jaar als waarnemer getuige ben van de Canadese commerciële zeehondenjacht, weet ik dat er meer dan genoeg bewijs voor is dat deze jacht niet op humane wijze gevoerd kan worden. Hoewel Canada in 2009 de Marine Mammal Regulations op enkele punten heeft aangepast om daarmee het EU-verbod op zeehondenproducten te omzeilen, was dat niet genoeg.  

De omgevingsomstandigheden zijn te onvoorspelbaar en het draait te veel om geld om consequent 'humane' jachtmethoden in praktijk te brengen. Het gebied waar de jacht zich afspeelt, is te groot om er fatsoenlijk controle op uit te oefenen of toe te zien op de naleving van de regels. En zelfs als er videomateriaal van de wreedheden aan de autoriteiten wordt overhandigd, moet dat materiaal aan zoveel voorwaarden voldoen dat vervolging van de daders lastig wordt. 

Al met al kun je je intussen afvragen waar die hele actie om het besluit aan te vechten eigenlijk over gaat. 

Het gaat niet om de bescherming van een bedrijfstak of werkgelegenheid of Canadese arbeiders. De commerciële jacht staat op springen. Carino Inc, het enige zeehondenverwerkende bedrijf dat Newfoundland nog telt, had vorig jaar voor €27 miljoen aan financiële steun nodig om te kunnen blijven draaien. En al hebben ze nog maar een fractie van dat bedrag terugbetaald, ze hebben nu al aangegeven dat ze ook dit jaar weer om financiële steun zullen verzoeken.

Een artikel van de Canadezen Robert Howse, Joanna Langille en Katie Sykes dat vorige week in de Globe and Mail werd gepubliceerd, lijkt erop te duiden dat Canada de WHO zelf gebruikt om de zeehondenjacht kunstmatig in leven te houden. Er is steeds minder vraag naar zeehondenproducten en sinds het EU-verbod van kracht werd, hebben ook Rusland en Taiwan wetgeving ingevoerd tegen de import van producten die de wrede zeehondenjacht oplevert.

Er zijn aanwijzingen dat het eind misschien in zicht is.  Het IFAW merkte stilletjes op dat "zeehondendag" dit jaar ontbrak op Parliament Hill. 's Lands bestuurders kozen er dit jaar blijkbaar voor om te passen voor de jaarlijkse vertoning waarbij ze zeehondenvlees moeten slikken of een sjerp van zeehondenbont dragen voor de camera. Zou het zo kunnen zijn dat bij de regering Harper eindelijk het besef doordringt dat geld, dat in een zieltogende zeehondenindustrie wordt gepompt, weggegooid geld is?  De tijd zal het leren.

Voorlopig lijkt Canada van plan om tientallen miljoenen dollars te investeren om het EU-verbod aan te vechten. De enige mogelijke verklaring voor die vreemde exercitie is dat politieke trots hen nog parten speelt.  Dus dit is onze boodschap voor dit jaar aan Canadese politici: Het is niet erg om toe te geven dat de zeehondenjacht over is.  Dat had al tientallen jaren eerder kunnen gebeuren – en dat had eigenlijk ook gemoeten. Ooit leverde de zeehondenjacht bruikbare producten op, maar die tijd is allang voorbij.  Het is tijd om deze achterhaalde bedrijfstak een plekje in de geschiedenisboeken te geven.

- SF

Kijk hier voor meer informatie over de hoorzittingen, de zeehondenjacht en de hulp van het IFAW aan zeehonden.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime