G20 wil corruptie rond illegale handel in wilde dieren aanpakken

Wie alle recente berichtgeving over ongeregeldheden, protesten en onenigheid rond de klimaatverandering heeft gevolgd, zal het misschien verbazen, maar de recente G20-top in het Duitse Hamburg heeft wel degelijk een aantal nuttige resultaten opgeleverd.

Afgezien van de hoofdverklaring die na de top werd uitgegeven, bereikten de G20-leiders overeenstemming over overkoepelende principes voor de bestrijding van corruptie gerelateerd aan de illegale handel in wilde dieren.

De G20 houdt zich al langere tijd bezig met de bestrijding van corruptie. Het IFAW had er, samen met partnerorganisaties WWF, TRAFFIC en de African Wildlife Foundation, op aangedrongen om hierbij ook aandacht te besteden aan de illegale handel in wilde dieren. Zoals in de hoofdverklaring wordt aangegeven, wordt de illegale handel in wilde dieren gefaciliteerd door grootschalige corruptie. Aanpak van die corruptie is dan ook cruciaal bij de bestrijding van deze sluipende handel en het oprollen van de criminele netwerken die erbij betrokken zijn.

De G20 heeft behoorlijk wat ervaring met de aanpak van corruptie en heeft veel invloed op het wereldtoneel. Een goede uitgangspositie dus om maatregelen voor de bestrijding van corruptie en wildlifecriminaliteit te stimuleren. De overkoepelende principes zijn een referentiepunt voor landen die hun nationale inspanningen willen opschroeven. De principes hebben betrekking op zaken als versterking van wettelijke kaders en handhavingsnetwerken, het in kaart brengen van corruptierisico’s en de implementatie van beste praktijken voor onderzoek en vervolging van corruptie, inclusief getuigenbescherming en het ‘plukken’ van criminelen door inbeslagname van geld en bezittingen.

De extreem hoge waarde die sommige diersoorten vertegenwoordigen, maakt het verhandelen daarvan enorm winstgevend. En het is dit vooruitzicht van hoge winsten dat op alle niveaus corruptie in de hand werkt en aanwakkert. Omkoping en corruptie zorgen ervoor dat stropers kunnen toeslaan in beschermde gebieden en smokkelaars grenzen kunnen oversteken. Ook kan corruptie de effectiviteit van het onderzoek naar en de vervolging van overtreders ondergraven.

En zelfs als er wetgeving van kracht is die corruptie gerelateerd aan de illegale handel in wilde dieren moet aanpakken, betekent dit niet automatisch dat deze ook effectief wordt toegepast. Als onderzoek uitmondt in vervolging van verdachten, ligt de focus vaak alleen op de smokkelactiviteiten, en blijft de onderliggende corruptie onderbelicht.

Het IFAW zet zich ervoor in dat corruptie wordt aangepakt; door te helpen bij het opbouwen van regionale handhavingsnetwerken voor wildlifecriminaliteit, en via IFAW’s Detecting Illegal Species through Prevention Training (DISRUPT) programma. Deze training is inmiddels al gevolgd door bijna 3.000 deelnemers, verdeeld over ruim 85 trainingen in 38 landen.

Ook binnen IFAW’s innovatieve tenBoma-initiatief speelt de aanpak van corruptie een essentiële rol. Het doel van tenBoma is om een netwerk op te bouwen waarbinnen rangers, handhavingsambtenaren en lokale gemeenschappen zich gezamenlijk inzetten tegen stroperij. Onderdeel daarvan is ook een gerichte training voor overheidspersoneel. In deze training wordt aandacht besteed aan ethische kwesties, mensenrechten en manieren om motivatie en verantwoordelijkheid te stimuleren, om zo de kans op corruptie te verkleinen.

Onze dank gaat uit naar de Duitse regering die dit onderwerp op de agenda van de G20 heeft gezet. Ondanks de kritische geluiden is het belangrijk te beseffen dat deze topontmoetingen nog altijd een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van internationale problemen als de illegale handel in wilde dieren, en dat het zeker de moeite waard is om met dit soort instituten samen te werken.

--MC

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime