EU-lidstaten keuren Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren goed

EU-lidstaten keuren Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren goed

Vandaag hebben de Europese lidstaten hun steun uitgesproken voor een gezamenlijke aanpak van wildlifecriminaliteit, door in de Milieuraad van de Europese Commissie in te stemmen met het EU actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren. Hiermee verbinden de lidstaten zich ertoe wildlifecriminaliteit te gaan aanpakken volgens het 5-jarig (2016 - 2020) actieplan.

Het IFAW is blij met deze belofte van de lidstaten om de illegale handel in wilde dieren, zowel nationaal als grensoverschrijdend, te gaan aanpakken, en dringt erop aan dat wildlifecriminaliteit op de politieke agenda wordt opgeschaald naar zware misdaad.

Al ruim drie jaar dringt het IFAW aan op een actieplan, zoals dat ook gebruikt wordt tegen andere ernstige vormen van criminaliteit als mensensmokkel, de handel in drugs en terrorisme, om in de nodige instrumenten te voorzien en een kader met afgebakende verantwoordelijkheden aan te reiken van waaruit Europa een zinvolle, cruciale rol kan gaan spelen in de wereldwijde strijd tegen wildlifecriminaliteit. In dit proces kon het IFAW rekenen op de niet aflatende steun van onze aanhangers in heel Europa: uiteindelijk stuurden meer dan 36.700 van hen hun minister een oproep om het EU-actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren goed te keuren.

De illegale handel in wilde dieren behoort tot de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld. De waarde wordt geschat op rond de 15 miljard euro per jaar. Daarmee neemt deze vorm van criminaliteit wereldwijd een vierde plaats in, achter de handel in drugs, mensensmokkel en valsemunterij. Niet alleen is de illegale handel in wilde dieren een ernstige vorm van internationale milieucriminaliteit, die ingrijpende gevolgen heeft voor de bescherming van bedreigde soorten en de stabiliteit van ecosystemen; het vormt ook een reële, toenemende bedreiging voor de nationale, regionale en internationale veiligheid. Georganiseerde criminele bendes zien in de illegale handel aantrekkelijke kansen, met lage risico's, hoge winsten en lage straffen.

De EU fungeert binnen de illegale handel in wilde dieren als afzetmarkt, doorvoerroute en herkomstgebied. De ernst en omvang van wildlifecriminaliteit zijn groter dan ooit: elke 15 minuten wordt er een olifant gedood om zijn ivoor, neushoornpopulaties nemen in recordtempo af en veel andere diersoorten als reptielen en vogels verdwijnen. Een directe, gezamenlijk afgestemde aanpak is meer dan ooit nodig.

Met de goedkeuring van vandaag hebben de Europese Commissie en de lidstaten laten zien de bestrijding van wildlifecriminaliteit serieus te nemen. Andere conclusies van de Raad hadden betrekking op de aanpak van cybercrime en de illegale handel in wilde dieren op het dark web, afstemming van inspanningen met Europol, aanscherping van de criteria voor de import van jachttrofeeën, en de overweging van verdere maatregelen om de commerciële handel in ivoor te stoppen.

Het IFAW zal de verdere ontwikkelingen actief blijven volgen en in gesprek blijven met de autoriteiten om erop toe te zien dat het Actieplan wordt uitgevoerd en de vorderingen doeltreffend worden gevolgd. Dit Actieplan is een belangrijke mijlpaal en een nieuw hoofdstuk in de strijd voor bescherming van wilde dieren tegen de illegale handel, waarbij in Europa en daar buiten gezamenlijk wordt opgetrokken.

--SM

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime