EU houdt hoorzitting over gevaar seismisch onderzoek voor zeezoogdieren

woensdag, 12 maart, 2014
Brussels, Belgium

Natuurbeschermingsorganisaties als het International Fund for Animal Welfare (IFAW - www.ifaw.org), OceanCare (www.oceancare.org) en NRDC (www.nrdc.org) reageerden met instemming op het besluit van het Europees Parlement om een milieueffectrapportage (MER) verplicht te stellen bij geluidoverlast onder water als gevolg van olieboringen.

“De herziene Richtlijn Milieueffectrapportage (MER) is als regelgeving weliswaar verre van volmaakt, maar voor belangrijke aspecten van de bescherming van het mariene milieu is het zeker een verbetering”, aldus Barbara Slee, campagnevoerder namens het IFAW voor de bescherming van de zee. “Vroeger was volgens de EU-wetgeving alleen een MER vereist voordat men met de boringen begon. Volgens de herziene Richtlijn is nu ook een MER verplicht tijdens de fase van proefboringen, zodat nu ook de schadelijke effecten van seismisch onderzoek verantwoord moeten worden.”

“De olie- en gasindustrie mogen zich niet doof houden voor de publieke opinie en de meningen van politiek leiders over deze belangrijke kwestie. Ze moeten het dodelijke volume van de geluiden die ze produceren verlagen en ze moeten dat nu doen", vervolgde Slee.

Uit onderzoek door het IFAW en andere organisaties is gebleken dat er een verband bestaat tussen harde geluiden onder water en het stranden van zeezoogdieren. De zeer luide knallen van de luchtkanonnen die door deze industrie worden gebruikt, verstoren de geluiden van walvissen waarmee ze over afstanden van soms duizenden kilometers contact met elkaar onderhouden en vernietigen hun vermogen om te communiceren en een paringspartner te vinden. 

Het gevolg kan zijn, dat walvissen hun leefgebied verlaten en stoppen met foerageren, en ook die effecten zijn over enorme afstanden merkbaar.

Dieren die dichter bij de knallen komen, kunnen verwondingen en blijvend gehoorverlies oplopen.

Geluid plant zich vijf keer zo snel en vele malen verder voort in zee dan in de lucht. Dat verklaart ook waarom walvissen, dolfijnen en vele andere soorten, waaronder ook veel vissen, van hun gehoor afhankelijk zijn om zich voort te kunnen planten en te overleven.

“Dit besluit had al veel eerder genomen moeten worden en het is pure noodzaak. Europa loopt nog steeds achter als het gaat om goede effectenrapportage, transparant overleg en regulering van de olie-industrie”, meent Sigrid Lüber, president van OceanCare. OceanCare en een aantal particuliere organisaties hebben kritiek op het voortgaand seismisch onderzoek in onder andere Kroatische en Griekse wateren in de Middellandse Zee.

“Bij seismisch onderzoek met luchtkanonnen worden voortdurend, met tussenpozen van enkele seconden en gedurende vele weken of zelfs maandenlang, zeer krachtige geluiden geproduceerd”, aldus Europarlementariër Kriton Arsenis. “Wij mensen zouden die geluiden niet kunnen verdragen en de gevolgen zijn waarschijnlijk nog veel erger voor zeediersoorten die net zo van hun gehoor afhankelijk zijn als wij van ons gezichtsvermogen.” 

“Met het besluit dat nu is genomen wordt onderkend, welke enorme gevolgen seismisch onderzoek kan hebben voor de mariene omgeving, niet alleen voor zeezoogdieren, maar ook voor vissen en visgronden”, zegt Michael Jasny, directeur van het Beschermingsproject Zeezoogdieren van NRDC. “Wij juichen deze gerechtvaardigde stap van het Europees Parlement toe, al had hij veel eerder genomen moeten worden. We moeten er nu op toezien dat deze cruciale richtlijn in 2017 voortvarend wordt geïmplementeerd, zodat de zeezoogdieren in Europese wateren er zo snel mogelijk van profiteren.”

Post a comment

Mediacontact

Adrian Hiel (IFAW EU)
Contact phone:
+32 (0)473 86 34 61
Contact email:

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime