Een blik op de toekomst op deze World Elephant Day

In november 2008 verkocht Zuid-Afrika 47 ton opgeslagen ivoor aan kopers uit Japan en China. Kruger National Park. Foto door John Hrusa

Ik heb me nog nooit zo optimistisch gevoeld over de olifant als vandaag op World Elephant Day 2017.

De laatste 10 jaar was World Elephant Day voor mij nooit een feestdag ter ere van dit prachtige en intelligente dier, maar eerder een dag waarop mijn zorgen over hun voortbestaan des te groter waren.

 • In Kenia is het aantal vanwege hun ivoor gedode olifanten tussen 2007 en 2010 verzevenvoudigd.
 • In het voorjaar van 2012 hebben stropers met automatische wapens honderden olifanten in Bouba Njida National Park in Kameroen neergeschoten.
 • Van 2010 tot 2012 zijn meer dan 100.000 olifanten gedood ten behoeve van de ivoorhandel.
 • In 2011 heeft Maleisië in 10 maanden tijd 4 grote illegale zendingen van bijna 8 ton ivoor onderschept.
 • 2011 wordt wel ‘het slechtste jaar voor olifanten’ genoemd met het grootste aantal inbeslagnames van ivoor.
 • Uit een studie is gebleken dat 62% van de bosolifanten is verdwenen.
 • In de afgelopen 10 jaar zijn de populaties Afrikaanse olifanten het sterkst gedaald, vooral als gevolg van stropersactiviteiten.

Vanaf de jaren ‘70 tot halverwege de jaren ‘80 verdween tijdens de laatste grote crisis in Afrika meer dan de helft van de olifantenpopulaties. In 10 tot 15 jaar tijd werden er zo'n 800.000 dieren gedood ten behoeve van de ivoorhandel in Japan. Als reactie daarop werd in 1989 een wereldwijd verbod op de internationale ivoorhandel ingesteld.

Het handelsverbod zorgde daarna voor het instorten van de ivoormarkten in Azië, waardoor zowel de prijs van ivoor als de stimulans om te stropen afnam. Even begon het aantal olifanten in veel delen van Afrika weer toe te nemen.

Helaas keurde CITES – de internationale conventie voor natuurbescherming die de handel in bedreigde diersoorten reguleert – tweemaal de verkoop van ivoor aan Azië goed: 50 ton naar Japan in 1999 en 108 ton naar China en Japan. Deze legale verkoop heeft het internationale verbod op de ivoorhandel volledig ondermijnd.

Het legale ivoor dat werd verkocht was weliswaar afkomstig van olifanten die door natuurlijke oorzaken waren gestorven, maar toen het op de markten kwam, stimuleerde het alleen maar de kooplust van consumenten – met name de koopkrachtige honderden miljoenen in China.   

 • Met de legale ivoorverkoop verdween het stigma verbonden aan de ivoorhandel en ontstond een grijze markt die de consument in verwarring bracht en illegale handel in de kaart speelde.
 • Het bewerken van ivoor tot kunstwerpen werd een gewaardeerd vakmanschap en gaf de indruk dat ivoor niet meer dan een grondstof was.
 • Ivoor werd erg populair als ‘wit goud’ voor versiering, verzameling, omkoping, om cadeau te geven en zelfs om in te investeren.
 • De prijs van ivoor explodeerde, maar toch hadden winkels niet voldoende voorraad meer.
 • In een winkelcentrum in de buurt van Beijing waarin één ivoorwinkel met een vergunning was gevestigd, werden in korte tijd 21 ivoorwinkels zonder vergunning geopend.
 • Van de 158 ivoorwinkels die onderzoekers van het IFAW in 2011 bezochten, hadden er 101 geen vergunning.
 • 60% van de ivoorwinkels met een vergunning bleef illegaal handelen.
 • In Fujian wist een ivoorhandelaar met een vergunning in één jaar tijd de onvoorstelbare hoeveelheid van zeven ton ivoor te smokkelen dat afkomstig was van olifanten die in Afrika door stropers waren gedood.

Verwarring wereldwijd

Zoals gezegd, werd deze nieuwe beschikbaarheid van ivoor door veel mensen als een signaal opgevat dat de handel legaal was. In de verwarring die zo ontstond konden winkeliers hun illegale ivoorhandel maskeren.

Dat de verwarring nog veel groter was, bleek uit een enquête van het IFAW in 2007. Hieruit bleek dat 70% van de Chinese bevolking geloofde dat Xiang Ya – Chinees voor ‘slagtanden’ – spontaan uitvallen en de dieren hier niet aan doodgaan.

Ook dit jaar nog bleek uit een onderzoek in de Europese Unie dat maar 42% van de ondervraagden zich bewust is van het feit dat olifanten op vreselijke wijze worden gedood om hun ivoor. 24% dacht dat olifanten niet sterven wanneer hun slagtanden verwijderd worden.

Bewustzijn en actie leiden tot positieve verandering

Van 2009 tot 2013 heeft de publiekscampagne van het IFAW, ‘Mom, I have Teeth’, in vier jaar tijd 75% van stedelijk China weten te bereiken en de groep die het meest geneigd is ivoor te kopen, weten te verkleinen van 54 naar 26%.

Hoewel campagnes gericht op de bevolking veel onwetendheid kunnen wegnemen, zijn ze geen oplossing voor hebzucht. Om de criminelen, die in deze branche al heel lang profiteren van hoge winsten en lage risico's, een slag toe te brengen, moet de ivoorhandel onder alle omstandigheden illegaal worden.

Het verbieden van de ivoorhandel zou de tweeslachtigheid van de grijze markten wegnemen en de handhaving ondersteunen door de bewijslast bij de handelaar te leggen. Een duidelijk beleid dat samengaat met krachtige handhaving en serieuze straffen voor overtreders stigmatiseert het gebruik van ivoor en draagt bij aan de inspanningen om de vraag te verminderen.

Een verbod op de handel in ivoor wordt door mensen over de hele wereld in grote meerderheid gesteund.

 • EU-burgers pleiten al voor een verbod op alle binnenlandse verkoop van ivoor en 90% van de ondervraagde Europeanen zegt er geen enkele behoefte aan te hebben om producten van ivoor te kopen.
 • Australië roept ook op tot een verbod. Meer mensen steunen een verbod wanneer ze weten hoe ivoor (of neushoornhoorn) verkregen wordt. 96% van de Australiërs geeft aan niet geïnteresseerd te zijn in het kopen van deze producten wanneer ze weten dat een olifant of neushoorn ervoor gedood is.
 • In 2016 heeft de VS een vrijwel algeheel verbod op de handel in ivoor ingevoerd en daarmee bevestigd dat het niet langer één van de grootste wereldmarkten voor ivoor- en wildhandel wil zijn.
 • China heeft de historische aankondiging gedaan zijn commerciële ivoormarkten eind 2017 te sluiten. Sindsdien is al een derde van de legale vergunningen voor ivoorhandel ingetrokken en daalt de prijs van ivoor in heel Azië. Veel handelaren zijn op zoek naar manieren om zich te ontdoen van hun voorraden.
 • 95% van de Britten verklaarde geen ivoor te willen kopen. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk over het bezit van slagtanden, beeldjes of sieraden gemaakt van ivoor. Het IFAW in het Verenigd Koninkrijk zamelt alle ongewenste voorwerpen in via de Big Ivory Surrender campagne.

Op deze World Elephant Day wil ik vieren dat er wereldwijd actie wordt ondernomen om alle ivoormarkten te sluiten.

Laat het verbod op ivoorhandel definitief zijn! Ik zeg het met klem tegen beleidsmakers: álle ivoorhandel is een bedreiging voor álle olifanten.

Alleen door de deur voorgoed te sluiten voor de handel in ivoor kunnen we het moorden stoppen.

Het kan gewoon niet zo zijn dat al die honderdduizenden olifanten die in de afgelopen eeuw voor de ivoorhandel zijn gedood voor niets zijn gestorven.

--GG

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime