eBay steunt voorstel ivoorverbod

Een vrouw toont een ivoren snijwerk, dat verkocht wordt op de markt in Brussel.

Deze week kwam eBay in actie voor olifanten door de Europese Unie aan te moedigen een algeheel verbod op ivoorhandel in te voeren. eBay was de eerste online marktplaats die de verkoop van ivoor weerde, in januari 2009 verbood het bedrijf het kopen en verkopen van ivoor op al hun platforms.

Ieder jaar worden tienduizenden olifanten gedood om aan de vraag naar ivoor te voldoen. Ondanks de grote crisis waarin olifanten verkeren, zijn sommige vormen van ivoorhandel nog steeds legaal binnen de Europese Unie. Het is erg moeilijk en tijdrovend voor online marktplaatsen en handhavers om legaal ivoor van illegaal ivoor te onderscheiden. Daarom is een algeheel verbod op ivoorhandel nodig.

eBay verwelkomde de recente pogingen van de Europese Commissie om de illegale ivoorhandel terug te dringen door de re-export vanuit de Europese Unie aan banden te leggen. Desondanks is de kans nog steeds erg groot dat de legale ivoorhandel een dekmantel vormt voor de illegale handel.

Het IFAW werkt al langer samen met eBay en andere grote online marktplaatsen om te zorgen dat het bedrijfsleven al het mogelijke doet om olifanten te beschermen en de ivoormarkten te sluiten. We zijn erg blij met de steun van eBay voor het verbod op de ivoorhandel binnen de EU. Zolang olifanten gedood worden om hun ivoor, moeten alle nationale en internationale markten zo snel mogelijk gesloten worden.

--TMS

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime