Als we de olifanten willen redden, moeten we alle schakels van de ivoorketen bestrijden

De recente inbeslagname van 3,8 ton olifantenslagtanden in Hongkong doet me denken aan een eerdere onderschepping van ivoor door de douanemedewerkers van het eiland.

In mei 2006 stuitte de douane van Hongkong op een illegale lading ivoor van 3,9 ton, die verstopt was in een vrachtwagen die eveneens het vasteland van China als bestemming had.

Hoewel beide partijen ongeveer hetzelfde gewicht hadden, omvatte de vangst in 2006 in totaal 600 slagtanden, terwijl de meest recente inbeslagname 1209 slagtanden betrof, meer dan het dubbele van de eerste lading. Dit betekent dat de slagtanden van deze laatste partij veel kleiner zijn dan die van eerdere partijen.

Op basis hiervan vermoed ik dat deze slagtanden afkomstig waren van bosolifanten.

We maken ons er al lange tijd zorgen over dat ivoorstropers zich op bosolifanten gaan richten.

Bosolifanten zijn kleiner dan hun tegenhangers op de savanne en leven in de bossen van Centraal en West-Afrika. De bosolifant is niet alleen kleiner, er zijn er ook nog minder van over. Door de dichte begroeiing in het bos zijn ze veel kwetsbaarder voor stropers.

Eerder dit jaar sloeg het IFAW alarm toen binnen de grenzen van slechts één nationaal park in het Centraal-Afrikaanse land Kameroen honderden olifanten werden gedood.

De olifanten werden met hele families tegelijk afgeslacht... zelfs de jongere exemplaren met kleine slagtanden werden niet gespaard.

De lading ivoor die in Hongkong in beslag werd genomen, omvatte 1209 slagtanden – waarvoor minstens 600 olifanten het leven lieten. 

Nadat de slagtanden van de gedode olifanten zijn verwijderd, worden ze over de landsgrenzen naar andere delen van de wereld gesmokkeld, waar ze tot versiering of snuisterijtje worden verwerkt en op markten en via internet worden verkocht.

De escalatie van stropersactiviteiten in Africa is in zijn geheel toe te schrijven aan de vraag in Azië, en met name China, waar de verkoop van 'legaal' ivoor is toegestaan. Marktonderzoek door het IFAW heeft aangetoond dat criminelen van deze legale markt gebruik maken om hun illegale ivoor 'wit te wassen'.

Recent door IFAW's Regiokantoor voor Azië gepubliceerde veilinggegevens voor het vasteland van China laten duidelijk een stijging zien van de hoeveelheid, het verkoopvolume en de prijs voor lichaamsdelen en producten van bedreigde diersoorten, zoals olifantenivoor en neushoornhoorn.

  • In 2011 werden op het vasteland van China 11.100 stukken bewerkt ivoor te koop aangeboden, een verdubbeling ten opzichte van 2010.
  • Het totale verkoopvolume voor ivoor bereikte in 2011 de 94 miljoen dollar - een toename van 170% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Biologisch gezien kunnen olifanten simpelweg niet voldoen aan het economische model van vraag en aanbod.

De wereldbevolking neemt in hoog tempo toe, de economie groeit en de consumptiedrift neemt een hoge vlucht - omstandigheden die leiden tot commerciële exploitatie op een schaal waartegen geen enkele diersoort bestand is. En dat geldt zeker voor een lang levende, traag groeiende en zich langzaam voortplantende soort als de olifant.

De enige manier waarop we de bloedige ondergang van deze dieren kunnen tegenhouden, is door elke schakel in deze verwerpelijke handelsketen te elimineren – inclusief de stropers, de smokkelaars en de vraag vanuit de markt.

Daarom richt het IFAW zich op elke schakel in de handelsketen;

  • in olifantenstaten steunt het IFAW parkwachters die anti-stroperspatrouilles uitvoeren
  • in doorvoerlanden voor illegaal ivoor verzorgt het IFAW trainingen aan douanebeambten en politieagenten om de smokkel te bestrijden

en

  • in de afnemende landen organiseert het IFAW voorlichtingscampagnes voor het publiek

In China weten 7 van de 10 mensen niet dat elk stukje ivoor afkomstig is van een dode olifant. Olifantenivoor wordt er vertaald als 'olifantentanden'.

De voorlichtingscampagne van het IFAW 'Mama, ik heb tanden gekregen', in het leven geroepen om het Chinese publiek wakker te schudden, maakte in China echt indruk. Zo zeer zelfs dat de boodschap van de campagne werd opgenomen in het lesprogramma van Chinese scholen en in toelatingsexamens voor het hoger onderwijs.

Of je nu in Afrika, China of Nederland woont, of waar dan ook ter wereld, we KUNNEN allemaal olifanten redden door NEE te zeggen tegen producten van olifantenivoor, en vrienden en bekenden de waarheid te vertellen over ivoor.

Elk stukje ivoor, hoe klein ook, is afkomstig van een dode olifant.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie