Sonja Van Tichelen

Sonja Van Tichelen

Vice President Internationale Bedrijfsvoering

Sonja Van Tichelen is verantwoordelijk voor toezicht op en ondersteuning van de activiteiten van onze regionale en landelijke vestigingen, waaronder management, communicatie, fondsenwerving en strategische planning. 

Eerder gaf Sonja leiding aan het Brussels EU-kantoor en de Europese regiokantoren in Den Haag, Hamburg en Reims. Gesteund door een team deskundige pleitbezorgers voor dierenwelzijn en in samenwerking met EU-instellingen en landen zag zij er nauwlettend op toe of de Europese Unie een krachtige koers ten gunste van dierenwelzijn en natuurbescherming blijft varen.

Professionele deskundigheid

Met haar twintig jaar ervaring als beleidsmaker op het gebied van dierenwelzijn heeft Sonja een grondige kennis van Europese en internationale dierenwelzijnsthema´s opgebouwd, met name op het gebied van landbouw, laboratoriumdieren, in het wild levende dieren en daaraan gerelateerde beleidsterreinen.

Sonja is altijd sterk geïnteresseerd geweest in duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn. Ze maakte er haar carrière van toen ze zich in 1992 als campagnecoördinator aansloot bij Eurogroup for Animals, nadat ze eerder in het bedrijfsleven functies op het gebied van marketing en communicatie had vervuld.

In de loop der jaren heeft Sonja zich op een grote verscheidenheid van Europese en mondiale fora sterk gemaakt voor dierenbelangen met het geven van presentaties over de EU en dierenwelzijn. Ook heeft ze op tal van dierenwelzijnsterreinen interviews op radio en tv gegeven. Sonja spreekt vloeiend Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Ze vervult momenteel bestuursfuncties bij Sea Alarm, Stichting AAP en de Europese Alliantie voor Dierenopvangcentra (EARS).