Vassili Papastavrou, bioloog voor het IFAW

Vassili Papastavrou

Bioloog voor het IFAW

Vassili is als walvisbioloog aan het IFAW-walvisteam verbonden. Hij bestudeerde potvissen in de Indische Oceaan, bij de Azoren, rond de Galapagoseilanden en in de Zuidelijke IJszee. 

Voor dit onderzoek werden zeilschepen ingezet en met behulp van geluidsonderzoek werden groepen walvissen opgespoord en gevolgd. Vassili assisteerde bij het opzetten van een project voor walvistoerisme (inclusief een hierop afgestemd onderzoeksprogramma) vanuit het eiland Mull in Schotland, dat vooral op dwergvinvissen was gericht. Ook verleent hij over de hele wereld medewerking aan initiatieven om walvistoerisme van de grond te krijgen en goed te organiseren. 

Vassili heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder meer op het gebied van de voedselecologie en het duikgedrag van potvissen, de geografische spreiding van dwergvinvissen, vele aspecten van duurzaam natuurbeheer, en de implicaties van de Japanse jacht 'voor wetenschappelijke doeleinden' voor het welzijn van walvissen.

Sinds 1994 woont Vassili elk jaar als afgevaardigde van het International Fund for Animal Welfare de vergaderingen van de Internationale Walvisvaartcommissie bij.