Patricia Zaat, Directeur Canada

Patricia Zaat

Directeur Canada

Werkterrein

Patricia is al een gepassioneerd voorvechtster van dierenwelzijn vanaf het moment dat ze als klein meisje hoorde vertellen over de zeehondenjacht in Canada. In het najaar van 2000 deed zich de mogelijkheid voor om voor het IFAW te gaan werken en zo kon ze haar passie in praktijk brengen. Haar werkervaring op het gebied van financiën, P&O en projectmanagement komt haar bij de projecten en campagnes van IFAW Canada goed van pas. Vanuit de overtuiging dat efficiënte bestuurlijke systemen de ruggengraat vormen van een succesvolle organisatie, is Patricia voortdurend gespitst op mogelijkheden om beleid, procedures en werkwijzen binnen het IFAW te verbeteren, zowel in Canada als in situaties waarin zij bij internationale projecten betrokken is.

Patricia maakt al zes jaar achtereen deel uit van het kernteam dat de door Canada gevoerde zeehondenjacht observeert. Dit IFAW-team reist elk voorjaar naar de ijsvlakten aan de Canadese oostkust om de gebeurtenissen tijdens de commerciële zeehondenjacht te registreren. Schendingen van de Marine Mammal Regulation worden vastgelegd. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de effecten van de klimaatverandering voor zeehondenpopulaties in kaart te brengen. Patricia is het centrale aanspreekpunt voor de medewerkers en adviseurs die bij het waarnemen van de jacht betrokken zijn. Zo regelt zij het huren van de helikopters en zorgt zij ervoor dat door de Canadese overheid afgegeven vergunningen voor het bijwonen van de jacht dagelijks worden verlengd. Ze ziet erop toe dat alle voor de uitvoering van het project benodigde zaken en technische middelen beschikbaar zijn, zodat het zeehondenteam zich volledig op zijn taak kan concentreren: het documenteren van de wrede jacht op de zeehonden.

In haar huidige rol als directeur Canada is Patricia woordvoerster voor de bedrijfsvoering, financiële zaken en personeel en organisatie. Ook draagt ze bij aan het formuleren en implementeren van de strategische prioriteiten in Canada.

Achtergrond

  • Finance Officer, IFAW Canada
  • Operations Manager, IFAW, Canada,
  • Finance Administrator, IFAW, Canada
  • Office Administrator, Christie Lake Community Centres, Canada
  • English Language Instructor, Mido Foreign Language School, South Korea
  • Quality of Life Assessor, Center for Health Promotion, University of Toronto, Canada
  • Primary Therapist/Behavioural Counselor, Ottawa Valley Autistic Homes, Canada

Opleiding

  • Postgraduate training in Project Definition, Planning and Management, Algonquin College, Canada
  • Bachelor of Arts (BA), Psychology, University of Ottawa, Canada

 

Mediacontact

Contactpersoon voor Patricia Zaat:
Andreas Krebs
IFAW Canada
Tel: +1 (416) 669-3459
Email: akrebs@ifaw.org