Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime

Tania McCrea-Steele

Internationaal Projectleider Wildlife Crime

Tania is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van projecten om wildlife criminaliteit overal ter wereld te bestrijden. Ze heeft diverse projecten geleid in Azië, Afrika, Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Tania is nauw betrokken geweest bij het opbouwen van sterke relaties met overheden, handhavingsinstanties, het bedrijfsleven en andere non-gouvernementele organisaties. Daarnaast heeft ze de samenwerking met belangrijke sponsoren aangestuurd om ervoor te zorgen dat wildlife criminaliteit volledig kan worden uitgebannen.

Sinds 2011 geeft Tania leiding aan de wereldwijde campagne tegen wildlife criminaliteit via internet, waarbij ze aan het hoofd staat van een internationaal team dat werkzaam is in meer dan 25 landen wereldwijd. Onder leiding van Tania heeft het IFAW de aard en omvang van de online handel in wilde dieren in kaart gebracht en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wildlife criminaliteit via internet onderzocht. Ook werkte ze samen met technologische internetbedrijven, handhavingsinstanties, beleidsmakers en journalisten om de illegale handel van wilde dieren via internet op te sporen en aan te pakken.

Tania, die sinds 2004 bij het IFAW werkt, zette zich ook in om een einde te maken aan de walsvisjacht en de commerciële jacht op zeehonden in Canada. Voor die tijd leidde ze de nationale campagne in het Verenigd Koninkrijk gericht op het handhaven van de Hunting Act.

Voordat ze bij het IFAW in dienst kwam, was Tania betrokken bij tal van natuurbeschermings- en dierenwelzijnsprojecten wereldwijd.