Country Representative IFAW Duitsland

Robert Kless

Country Representative IFAW Duitsland

Robert begon zijn werkzaamheden voor IFAW Duitsland in 2005. In eerste instantie was hij verantwoordelijk voor onze activiteiten met betrekking tot de handel in wilde dieren. En sinds februari 2017 vertegenwoordigt hij ons kantoor in Duitsland.  Hij voert zowel in eigen land als daarbuiten campagne voor onder meer de handel in wildlife (CITES, handel via internet), olifanten, wolven en zeezoogdieren. Zijn missie kan worden samengevat als het leveren van een bijdrage aan de bescherming van wilde dieren tegen commerciële uitbuiting en verlies van leefgebied.

Voordat hij bij het IFAW in dienst kwam, werkte Robert voor een aantal andere natuurbeschermingsorganisaties, waaronder een van Duitslands grootste, de NABU (Naturschutzbund Deutschland). In dit werk zette hij zich onder meer in voor het ecologisch herstel van rivieren en uiterwaarden. Daarnaast was hij pleitbezorger voor duurzame energie en voerde hij campagne tegen het gebruik van wilde dieren in circussen. Reeds als student geografie aan de universiteit van Marburg zette hij zich een aantal jaren in voor de lokale afdeling van Greenpeace. Zo voerde hij campagne tegen het gebruik van kernenergie en genetische manipulatie in de landbouw en van voedsel. Ook stelde hij alles in het werk om een beukenbos in Duitsland tot beschermd natuurgebied te laten verklaren.

Robert groeide op in een zeer landelijk deel van het Zwarte Woud, waar zijn belangstelling en fascinatie voor dieren van zijn prilste jeugd af aan werden gevoed.  Die belangstelling voor dieren heeft hij nog steeds en we mogen dan ook blij zijn, dat hij die tot op heden steeds als drijfveer voor zijn werk heeft kunnen gebruiken.