Periodieke schenkingen

Wanneer u over een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt, spreken we van een periodieke schenking. Zo levert u een duurzame bijdrage voor de dieren. Daarnaast is de periodieke schenking volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de opmaak ervan kost u niets.

Sinds 1 januari 2014 is het namelijk niet meer verplicht om een periodieke schenking vast te leggen in een notariële akte via de notaris. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst via de Belastingdienst.
De schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst bestaat uit twee exemplaren. Een formulier is bestemd voor u, de begunstiger, en een formulier is bestemd voor het IFAW, de begunstigde.

Als u een periodieke schenking overweegt, neemt u dan even contact met ons op. Wij sturen u dan zo snel mogelijk de schenkingsovereenkomst toe. Als u deze vervolgens ingevuld retourneert via de antwoordenvelop, zorgen wij er voor dat u uw exemplaar getekend terug krijgt.

Belastingvoordeel
Op de website www.berekenhet.nl kunt u uitrekenen wat uw belastingvoordeel is. Dit is namelijk afhankelijk van leeftijd en inkomen. De periodieke schenking eindigt na looptijd van de akte of bij overlijden van de begunstiger.

Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Download 'Periodieke gift in geld' (pdf)

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.
Download 'Betalingsvolmacht' (pdf)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Linda de Regt
Javastraat 56
2585 AR Den Haag
Tel: 070 335 5011, toestelnummer 111
E-mail: Lderegt@ifaw.org