http://www.ifaw.org/nederland/theme/publications/rss.xml nl Other Publicaton One http://www.ifaw.org/nederland/node/109 <div class="field field-type-date field-field-date"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">juli 26, 2011</span> </div> </div> </div> <div class="node-body"><p>Other Publicaton One</p> </div> http://www.ifaw.org/nederland/node/109#comments Other Tue, 26 Jul 2011 18:23:23 +0000 root 109 at http://www.ifaw.org Nederland http://www.ifaw.org/nederland/node/126 <div class="field field-type-filefield field-field-icon"> <div class="field-label">Flag Icon:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_icon" width="16" height="11" alt="" src="http://d2mlnkprj9wd81.cloudfront.net/sites/default/files/nl.png?1312304293" /> </div> </div> </div> <div class="form-item"> <label><span class="label-inner">Beschrijving: </span></label> Nederlands </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-default-form"> <div class="field-label">Default donation form:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nederland/secure/donate/ondersteun-ons-werk">Word Voorvechter voor Dieren</a> </div> </div> </div> Mon, 01 Aug 2011 16:55:50 +0000 karyn.gladstone 126 at http://www.ifaw.org Het IFAW http://www.ifaw.org/nederland/het-ifaw <div class="node-body"><p><strong><em>Het is IFAW&rsquo;s missie om wereldwijd dieren te redden en beschermen. We redden individuele dieren, beschermen hele populaties en zetten ons in voor het behoud van kostbare leefgebieden.</em></strong></p> <p><em>Daarnaast zetten we ons in om populaties te redden die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld via onze campagne tegen de commerci&euml;le walvisjacht en zeehondenjacht.</em></p> <p><strong>Kernbeginselen</strong></p> <p>Onze visie: Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren respect en bescherming genieten.</p> </div><div class="field field-type-number-integer field-field-embed-video-hide"> <div class="field-label">Video is embedded in body:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ifaw.org/nederland/het-ifaw" target="_blank">read more</a></p> Thu, 04 Aug 2011 00:58:46 +0000 karyn.gladstone 130 at http://www.ifaw.org test http://www.ifaw.org/nederland/node/156 <div class="node-body"><p>test</p> </div> Fri, 05 Aug 2011 19:13:37 +0000 root 156 at http://www.ifaw.org test http://www.ifaw.org/nederland/node/157 <div class="node-body"><p>test</p> </div> Fri, 05 Aug 2011 19:13:27 +0000 root 157 at http://www.ifaw.org Geschiedenis van het IFAW http://www.ifaw.org/nederland/geschiedenis-van-het-ifaw <div class="node-body"><p>Ruim veertig jaar geleden sloeg een klein groepje verontruste mensen de handen ineen om de wrede jacht op zeehonden aan de Canadese oostkust een halt toe te roepen. Sinds die tijd zijn we uitgegroeid tot een van de meest effectieve internationale organisaties voor de hulp aan dieren in nood wereldwijd. Momenteel is het IFAW in meer dan 40 landen actief als beschermer van dieren. De nood is vaak hoog, maar in samenwerking met vele lokale partners kunnen we heel veel bereiken.</p> </div><div class="field field-type-number-integer field-field-embed-video-hide"> <div class="field-label">Video is embedded in body:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ifaw.org/nederland/geschiedenis-van-het-ifaw" target="_blank">read more</a></p> Wed, 17 Aug 2011 19:43:59 +0000 karyn.gladstone 190 at http://www.ifaw.org