Zeehonden worden niet alleen bedreigd door de commerciële jacht en klimaatverandering, maar ze kunnen ook gewond raken, ziek worden, verstrikt raken in een net of op een strand aanspoelen. Het IFAW Marine Mammal Rescue and Rehabillitation (MMRR) en ons gespecialiseerde zeehondenteam werken samen om zoveel mogelijk zeehonden te redden.

Zeehonden die bij Cape Cod verstrikt raken of aanspoelen

Ongebruikt, rondzwervend vistuig vormt steeds meer een gevaar voor de veiligheid van zeezoogdieren, waaronder zeehonden. Verstrikking kan moeizaam genezende wonden en chronisch letsel veroorzaken, waardoor een zeehond niet meer normaal aan eten kan komen of kan zwemmen, niet zelden resulterend in levensbedreigende infecties. Elk jaar zijn er wel weer zeehonden die in de buurt van ons hoofdkwartier op Cape Cod verstrikt raken in visnetten en lijnen. Dan rukt ons MMRR-team uit om de dieren te bevrijden en ze voor een langzame, pijnlijke dood te behoeden.

Al sinds de jaren '80 voeren wij reddingen van gestrande zeezoogdieren uit. In 1998 waren we ook medeoprichters van het Cape Cod Stranding Network. Ons netwerk is vooral actief op Cape Cod, omdat daar elk jaar uitzonderlijk veel strandingen plaatsvinden. Een dier kan door vele verschillende oorzaken aanspoelen, zoals zware en desoriënterende weersomstandigheden, ziekte of verwondingen, na een botsing met een schip of na verstrikt te zijn geraakt in visgerei.

Rehabilitatie van monniksrobben in Griekenland

Duizenden jaren geleden kwam de monniksrob in grote getale voor in de Middellandse Zee. Nu moet deze diersoort vechten om te overleven. Deze vanouds grote populatie, waarvan de helft in Griekse wateren leeft en paart, wordt nu op minder dan 600 dieren geschat, verspreid over de gehele Middellandse Zee en West-Afrikaanse landen.

Al vanaf de jaren '80 is het IFAW actief en ondersteunend betrokken bij het onderzoek naar monniksrobben. Ook assisteren we bij de bescherming van wateren waarin de dieren leven en dragen we bij aan de ontwikkeling van richtlijnen en initiatieven om deze dieren voor uitsterven te behoeden.

Al heel wat jaren werkt het IFAW samen met een Griekse organisatie, de Helleense Vereniging voor Onderzoek naar en Bescherming van Monniksrobben in Griekenland (MOm). In de jaren '90 steunde het IFAW het werk van het onderzoeksschip, de IFAW Odyssia, dat nu nog steeds wordt gebruikt voor het observeren van de populatie monniksrobben.

Een van de belangrijkste aandachtspunten in de samenwerking tussen het IFAW en het MOm is de redding en rehabilitatie van zeehonden, voornamelijk pups. De monniksrobben hebben zich laten verdrijven door menselijke activiteiten. Ze hebben zich teruggetrokken van de kiezelstranden waar ze vroeger hun jongen wierpen en leven nu in spelonken op smalle stroken kiezelstrand waar ze beter beschermd zijn tegen mensen. Het gevolg is wel dat de pups dichtbij het water ter wereld komen en soms gebeurt het dat ze door een golf de zee in worden gespoeld.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren