Jacht op zeehonden door autochtone bevolking

De Canadese overheid beweert dat de door Canada gevoerde commerciële jacht belangrijk is voor de Inuit, maar in werkelijkheid zijn de commerciële jacht op zeehonden en de jacht als middel van bestaan door de Inuit twee heel verschillende dingen.

De Inuit in het Canadese poolgebied doden in de zomermaanden nog geen 1.000, meestal volwassen, zadelrobben. Dat is in geen enkel opzicht te vergelijken met de commerciële jacht, die al maanden eerder begint en waarbij honderdduizenden zadelrobben van hoogstens drie maanden oud worden afgeslacht.

Zolang de jacht op verantwoorde wijze plaatsvindt en de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat dieren lijden, is het IFAW er niet op tegen als zeehonden worden gedood voor voedsel, kleding en andere producten ten behoeve van de inheemse bevolking. We zijn er ook niet op tegen als zeehondenproducten afkomstig van autochtone jagers worden verkocht en gedistribueerd binnen de woongebieden van die jagers.

Waar we ons echter wel tegen verzetten is een regering die een meedogenloze, verspillende, grootschalige en commercieel gedreven slachting afschildert als een jacht waarmee de inheemse bevolking in het levensonderhoud voorziet; ze verdoezelen dan met opzet het grote onderscheid tussen die twee activiteiten.