Walvisreservaten
Walvisreservaten bieden een veilig toevluchtsoord in zeeën vol gevaren. Ze worden ingesteld zodat walvissen een plaats hebben waar ze veilig kunnen leven, paren en hun kalveren baren.

Walvissen maken duizenden kilometers lange omzwervingen dwars door onze oceanen, maar er zijn bepaalde gebieden die een belangrijke rol spelen in hun voortbestaan. De meeste walvissen keren elk jaar terug naar dezelfde plaatsen om te foerageren, te paren en hun kalveren groot te brengen. Door deze cruciale gebieden te beschermen, kunnen we het voortbestaan van walvissen veiligstellen, ongeacht welke gebieden de dieren verder nog bezoeken.

Noordkapers brengen bijvoorbeeld hun zomers door in de Bay of Fundy bij Maine en trekken vervolgens in zuidelijke richting naar de warmere wateren van Florida, Georgia en South Carolina, waar de vrouwtjes hun kalveren baren. Deze plaatsen spelen een cruciale rol in het voortbestaan van de soort, omdat noordkapers er elk jaar naar terugkeren.

Wat is een reservaat?
Reservaten zijn in feite nationale onderwaterparken of beschermde gebieden waar walvissen en andere zeedieren beschermd zijn tegen menselijke activiteiten en gevaren. Afhankelijk van wie voor het beheer van het reservaat verantwoordelijk is, wordt het een beschermd zeegebied, een zeereservaat of simpelweg een walvisreservaat genoemd.

Wat is het nut van reservaten?
Een walvisreservaat is een speciaal aangewezen deel van de oceaan dat walvissen bescherming biedt tegen menselijke activiteiten die hun voortbestaan bedreigen. Een reservaat kan worden ingesteld om één of meer soorten walvissen, dolfijnen of bruinvissen te beschermen op belangrijke voedselgronden, voortplantingsgebieden, geboortegronden en/of trekroutes.

Reservaten dragen bij aan het herstel van sterk teruggelopen walvispopulaties, maar zijn ook een belangrijk instrument voor de bescherming van de mariene biodiversiteit in het algemeen en het veiligstellen van het natuurlijke erfgoed van kustgemeenschappen.

Ook voor de mens bieden reservaten belangrijke voordelen, bijvoorbeeld voor de lokale visserij en op het gebied van educatie en toerisme.

Belangrijke walvisreservaten
In oceanen en zeeën over de hele wereld zijn er tientallen reservaten, beschermde zeegebieden en andere speciaal aangewezen veilige gebieden voor walvissen. Een aantal belangrijke reservaten en beschermde gebieden voor walvissen zijn het walvisreservaat in de Zuidelijke IJszee, het door de IWC erkende reservaat in de Indische Oceaan, de regio Baja van Mexico en andere nationale reservaten. Walvisreservaten worden bedreigd door klimaatverandering, maar ook door uiteenlopende milieu-effecten van menselijk handelen.

In een aantal van de genoemde reservaten geldt alleen een verbod op de walvisjacht, in andere gelden meer restricties, bijvoorbeeld:

  • Regulering van scheepvaartactiviteiten en afsluiting van specifieke gebieden;
  • Controle op specifieke vispraktijken of seizoensgebonden afsluitingen;
  • Ontwikkeling van vervuilingsprotocollen ter bescherming van leefgebieden.

Wat al deze gebieden echter gemeen hebben, is dat ze zijn ingesteld om walvissen en hun leefgebieden over de hele wereld te verdedigen en beschermen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren