IFAW en INTERPOL, samen sterk tegen wildcriminaliteit

2012 was een van de meest dramatische jaren uit de geschiedenis voor olifanten en de illegale ivoorhandel en de start van 2013 is zelfs nog erger. Bijna 5000 kilo ivoor werd alleen al in beslag genomen in Hong Kong (China), Mombasa (Kenia) en Singapore.  In havens in Azië en Afrika werd zo’n 34 ton ivoor in beslag genomen – de grootste hoeveelheid sinds 24 jaar geleden met de registratie van in beslag genomen partijen werd gestart. De ruim 24 ton ivoor die een jaar eerder werd onderschept, is daarmee met maar liefst 35 procent overtroffen.

Er zijn maar weinig diersoorten die zo ernstig door de illegale handel in wilde dieren worden bedreigd als de olifant. Internationale samenwerking op het gebied van handhaving om deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken, is daarmee urgenter dan ooit.

Zowel het IFAW als Interpol maakt zich sterk voor de bestrijding van de illegale ivoorhandel – via een uitbreiding van de handhavingscapaciteit en een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende handhavingsinstanties op het gebied van wildcriminaliteit.

In 2005 stelde het IFAW in samenwerking met de Bosack-Kruger Foundation geld beschikbaar aan het Interpolprogramma Milieucriminaliteit, waarmee een opsporingsambtenaar inzake wildcriminaliteit kon worden aangesteld en samenwerkingsprogramma’s konden worden ontwikkeld voor de strijd tegen smokkelaars.

Trainingen als middel tegen wildlifecriminaliteit

Het IFAW ondersteunt de handhavingsprojecten van Interpol via gezamenlijk georganiseerde trainingen voor opsporingsambtenaren inzake wildcriminaliteit. Zo hebben het IFAW en Interpol al trainingen verzorgd voor handhavingsfunctionarissen en douaneambtenaren uit 20 verschillende Afrikaanse landen. De door het IFAW gesponsorde trainingen zijn in totaal aan meer dan 1.600 handhavingsambtenaren, douanebeambten en andere autoriteiten in 30 landen over de hele wereld gegeven.

De trainingen worden gegeven onder de paraplu van het Interpolproject WISDOM, een project ter ondersteuning en verbetering van de controle- en handhavingscapaciteit voor de bescherming van olifanten en neushoorns. De deelnemers worden getraind in uiteenlopende vaardigheden, zodat ze volgens de beste methoden en op basis van opgedane praktijkervaring strategische inspecties kunnen uitvoeren.

Het lesprogramma omvat onderwerpen als internationale natuurbeschermingswetgeving, overkoepelende samenwerking, risicobeheersing, ondervragingstechnieken, onderzoeksprocedures, nationale wet- en regelgeving, en handhavingsinstrumenten.

Het eindresultaat is minder ivoor op de illegale markten, meer beschermde dieren, meer succesvolle vervolgingen, en een duidelijke boodschap dat het smokkelen van wilde dieren een ernstig misdrijf is waarop zware straffen staan. Met name de ivoorsmokkel is vaak het werk van internationale misdaadsyndicaten die hun illegale activiteiten financieren met het geld dat de lucratieve ivoorhandel oplevert.

Operatie WORTHY, een Interpoloperatie van grote waarde

Het IFAW heeft in maart en april 2012 nauw samengewerkt met Interpol in het kader van de Interpoloperatie WORTHY, de grootste multinationale operatie tot nu toe ter bestrijding van de smokkel van producten van olifanten en neushoorns binnen Afrika.

Ter voorbereiding op Operatie WORTHY stelde het IFAW geld beschikbaar voor een trainingsprogramma aan het Botswana Police College in Botswana voor controleurs op het gebied van natuurbescherming uit 10 verschillende landen. De workshop werd verzorgd door Interpol en mede mogelijk gemaakt door Environment Canada. Het accent van de training lag op fundamentele handhavingsvaardigheden, die een cruciale rol hebben gespeeld in het succes van Operatie WORTHY.

 

Voor Operatie WORTHY sloegen Interpol en het IFAW de handen ineen om de criminele organisaties achter de ivoorsmokkel aan te pakken. Politie, handhavingsinstanties, de douane, de belastingdienst en andere betrokken organisaties voerden inspecties uit en hielden huiszoekingen bij groothandels, handelaren, winkeliers en individuele personen. In totaal werden in 14 verschillende Afrikaanse landen meer dan 300 controleurs ingezet.

De resultaten

  • 214 arrestaties
  • 2 ton aan gesmokkeld olifantenivoor in beslag genomen
  • 20 kilo neushoornhoorn onderschept
  • 30 illegale wapens in beslag genomen, in de meeste gevallen militaire wapens

 

Het was de tot nu toe meest omvangrijke door INTERPOL gecoördineerde operatie tegen de illegale ivoorhandel, en niet alleen vanwege het aantal arrestaties en de hoeveelheden in beslag genomen ivoor. Nooit eerder werd zo direct de confrontatie gezocht met de criminele organisaties die miljoenen dollars verdienen aan het doden en vernietigen van dieren en leefgebieden en met lieden die zich in hun kielzog schuldig maken aan moord, corruptie, het witwassen van geld en andere vormen van criminaliteit

De operatie vormt slechts een onderdeel van de langetermijnstrategie van het IFAW tegen smokkelaars van ivoor en neushoornhoorn in Afrika en daarbuiten.