Mexico: voorlichting en hulp voor mensen en hun huisdieren

In 2008 is het IFAW een uniek samenwerkingsverband aangegaan met de Humane Society of Cozumel (HSC) om het leven van honden, katten en mensen op het Mexicaanse eiland Cozumel te verbeteren.

Met de steun van het IFAW heeft de HSC zijn sterilisatie-/castratieprogramma uitgebreid, zieke en in de steek gelaten dieren gered van de stedelijke vuilstortplaats, een educatieprogramma ontwikkeld voor schoolkinderen en gelobbyd voor betere gemeentelijke regelgeving op het gebied van populatiebeheer. Dankzij de voortdurende inzet van de HSC om adoptie en verantwoorde huisdierzorg te stimuleren, worden honden en katten steeds meer beschouwd als waardevolle leden van de gemeenschap.

Tegenwoordig wordt de HSC gezien als een voorbeeld voor de regio als het gaat om diervriendelijk populatiebeheer, dierverzorging en voorlichting. Het IFAW concentreert zijn inspanningen tegenwoordig op de stad Playa del Carmen.

Hulp aan honden, katten en mensen in Playa del Carmen

Playa del Carmen is één van de snelst groeiende steden in Latijns-Amerika en het aantal honden en katten dat door de straten zwerft, groeit mee met het aantal menselijke inwoners.

Eigenaren zorgen wel goed voor hun honden en katten, maar velen beschikken niet over de middelen of het vervoer om hun dier te laten behandelen wanneer dat nodig is. Zwerfdieren die geen eigenaar hebben of in de steek zijn gelaten, lijden aan onbehandelde ziekten en verwondingen, en moeten zelf op straat eten en schoon water zien te vinden.

Om de zorg voor honden en katten te verbeteren, te voorkomen dat dieren in de steek worden gelaten en diervriendelijk populatiebeheer te stimuleren, brengt het IFAW belanghebbenden binnen de gemeente bij elkaar om de belangrijkste oorzaken van dierenleed aan te pakken. Samen ontwikkelen we op de lokale situatie afgestemde strategieën op het gebied van onder meer voorlichting, het verstrekken van diergeneeskundige zorg, onderzoek, maatschappelijke ondersteuning, en beleid om het leven van honden en katten te verbeteren.

In 2012 startte het IFAW een samenwerking met Coco’s Cat Rescue, de enige sterilisatie- en castratiekliniek in de regio, die zowel Playa del Carmen als de aangrenzende gemeenten bedient. Ter ondersteuning van maatschappelijke voorlichting, het vervoer van dieren, noodhulp, en sterilisatie-/castratiecampagnes, is begin 2013 een mobiele dierenkliniek aangeschaft.

Door middel van doorlopende voorlichting, maatschappelijke projecten, veldonderzoek en medische hulp blijft het IFAW in Cozumel en Playa del Carmen succesvolle, moderne en diervriendelijke methodes voor het beheer van honden- en kattenpopulaties onder de aandacht brengen.