Sociale verantwoordelijkheid

IFAW’s Groene Initiatief

Als internationale dierenwelzijnsorganisatie zonder winstoogmerk is het IFAW zich er van bewust, dat de manier waarop wij onze activiteiten organiseren – zowel als organisatie als individueel, en zowel op kantoor als daarbuiten – directe consequenties heeft voor onze leefomgeving en voor de dieren en leefgebieden waar we ons elke dag voor inzetten.

Hoewel onze kernactiviteiten op zichzelf niet vervuilend van aard zijn, beseffen we dat elke bedrijfsmatig opererende organisatie met meer dan 200 werknemers in 15 landen heel wat energie en grondstoffen kan verbruiken. Ons internationale hoofdkantoor geeft het goede voorbeeld als bewust milieuvriendelijke organisatie, wat ons in de VS de "LEED Standard Gold"-certificering heeft opgeleverd.

In alle vestigingen en bij alle activiteiten let het IFAW op het energieverbruik en we proberen dat zo laag mogelijk te houden. Waar mogelijk besparen we op het gebruik van producten en passen we hergebruik en recycling toe. We trachten zo min mogelijk afval te produceren en we maken zo veel mogelijk gebruik van duurzame producten. We stimuleren onze medewerkers om voor woon-werkverkeer gebruik te maken van de fiets, openbaar vervoer, een energiezuinige auto of met elkaar mee te rijden. En door telefonisch en online te vergaderen beperken we het reizen van onze medewerkers. Bij de inkoop van kantoorbenodigdheden letten we er uiteraard ook op dat producten milieu- en diervriendelijk zijn. Ook ons beleid ten aanzien van de voedselvoorziening rond evenementen is op onze missie afgestemd.

Via dit groene initiatief zorgen we er op welbewuste wijze voor, dat we met al onze activiteiten het milieu zo veel mogelijk ontzien en een zo gering mogelijke bijdrage leveren aan de klimaatverandering.