Jaarlijkse commerciële zeehondenjacht in Canada weer begonnen

zondag, 4 maart, 2007
Charlottetown, Canada/ Den Haag
De jaarlijkse commerciële zeehondenjacht is losgebarsten. Dit jaar mogen 270.000 zadelrobben worden gedood. Het Canadese Ministerie van Visserij en de Oceanen (DFO) hanteert dit jaar verschillende startdata – gisteren (2 april) is de jacht in het zuidelijk deel van de Golf van St. Lawrence geopend, vanaf woensdag 4 april mag ook in de rest van de Golf op zeehonden worden gejaagd. Natuurbeschermers over de hele wereld, waaronder deskundigen van het IFAW (International Fund for Animal Welfare – www.ifaw.org) verwerpen de jacht als wreed en onnodig.
Waarnemers van het IFAW zijn getuige geweest van de eerste gedode zeehonden in het zuidelijke deel van de Golf van St. Lawrence. Aangezien de hoeveelheid ijs in de Golf van St. Lawrence zoveel minder is dan in voorgaande jaren, zijn de zeehonden afgeschoten in open water. ‘Deze vorm van doden is reeds door een dierenartsenpanel afgewezen gezien het wrede karakter; de dieren raken gewond maar zijn niet onmiddellijk dood, pas wanneer de jagers hen de laatste doodslagen met de knuppels geven, zijn zij uit het lijden verlost. Maar ook vele dieren raken onder het ijs en sterven een verdrinkingsdood,’ aldus Marcel Bertsch, directeur van het IFAW.

In de afgelopen drie jaar heeft Canada toegestaan dat meer dan een miljoen zeehonden werden gedood. De totale commerciële vangstquota voor dit jaar bedraagt 270.000 zeehonden. Dit betekent dat voor het vierde achtereenvolgende jaar zoveel zeehonden mogen worden gedood, dat hun populatie daardoor afneemt. Vorig jaar bedroeg de quota 335.000 zeehonden, maar uit officiële overheidscijfers blijkt dat in werkelijkheid 354.000 zeehonden werden gedood.

De grootschalige commerciële jacht heeft het op jonge dieren voorzien. Wetenschappers in Canadese overheidsdienst hebben vastgesteld, dat van de 354.000 zeehonden die vorig jaar werden gedood, 98% jonger dan drie maanden was. De vissers mogen zeehonden al doden zodra ze hun witte vacht beginnen af te werpen. De dieren zijn dan vaak niet ouder dan twaalf dagen.

In het afgelopen jaar heeft Canada aanhoudend zware kritiek te verduren gekregen van de internationale gemeenschap. Velen beschouwen de jaarlijkse commerciële zeehondenjacht als wreed en overbodig. Een Canadese delegatie is momenteel in Nederland om stemmen te winnen voor de commerciële zeehondenjacht. Nederland zal op korte termijn een verbod ingesteld hebben op de handel in zeehondenproducten. Een initiatief wetsvoorstel van de PVDA en VVD is in februari van dit jaar overgenomen door minister Veerman aangezien hij na unanimiteit van de Tweede Kamer hierover besloot zelf een wet (Algemene Maatregel Van Bestuur - AMVB) te maken. Deze AMVB, waar opvolger minister Verburg zich nu over aan het buigen is, zal volgens eerdere toezeggingen in mei in de Staatscourant gepubliceerd worden.

Voor meer informatie kijk op: www.stopdezeehondenjacht.nl of www.ifaw.nl

Einde

Post a comment

Mediacontact

Monika Schouten (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+070-335 50 11 # 117
Contact email: