Zuid-Afrika verenigd in strijd tegen stropers en smokkelaars

Rikkert Reijnen van het IFAW spreekt de deelnemers aan de workshop toe over het belang van een internationaal netwerk in het zuiden van AfrikaOlifanten, neushoorns en andere wilde diersoorten waren tot voor kort redelijk veilig in het zuiden van Afrika.

De slachtpartijen, die olifanten op het Afrikaanse continent ernstig bedreigen, vonden hun oorsprong in eerste instantie in Centraal- en West-Afrika. Van daaruit trokken de stropers richting het oosten, en nu is het zuiden aan de beurt.

In sommigen van deze Zuid-Afrikaanse landen leven de grootste olifantenkuddes ter wereld en de allerlaatste neushoornpopulaties. De grensoverschrijdende stroperij door goed getrainde en goed bewapende bendes heeft er inmiddels alarmerende proporties bereikt.

Individuele opererende overheden missen het vermogen en de slagkracht om aan deze agressieve, goed georganiseerde en zwaar bewapende bendes van stropers en smokkelaars weerstand te bieden.

LEES OOK: INTERPOL-programma Milieucriminaliteit paraat om dam op te werpen tegen smokkel van wilde dieren

Het IFAW is ervan overtuigd dat een gecoördineerde internationale aanpak door de regeringen van de zuidelijk gelegen landen cruciaal is. Alleen op die manier kunnen we op een effectieve manier de enorme toename in de handel en smokkel in wilde dieren tegen te gaan.

Geen enkele overheidsinstantie of organisatie kan dit probleem alleen op te lossen.  

De regering van Botswana en die van de Verenigde Staten verdienen dan ook een compliment voor het initiatief dat zij namen om een speciaal netwerk in het leven te roepen dat die capaciteit en het vermogen wél heeft. Het zogenaamde Wildlife Enforcement Network for Southern Africa of WEN-SA.

Het IFAW steunt dit initiatief van harte en daarom reisde ik vorige week naar Botswana af om onze expertise over de handel en smokkel in wilde dieren te delen. We organiseerden een workshop die alle relevante WEN-SA regeringen (Angola, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Swaziland, Zambia, Zimbabwe en Zuid Afrika) en leiders bijeenbracht.

Ik vertelde over onze operatie WORTHY, een door het IFAW en INTERPOL opgezet programma uit 2012,  gericht op handhaving en opsporing. In die actie werken overheden en veiligheidsdiensten vanuit 14 verschillende Afrikaanse landen samen.

Operatie WORTHY was een succes. Het leidde tot de arrestatie van meer dan 200 smokkelaars, 2000 kilo in beslag genomen ivoor en zo’n 20 kilo neushoornhoorn. Het is een mooi voorbeeld voor de deelnemers wat landen kunnen bereiken als ze constructief samenwerken.

Zittend op het vliegveld van Johannesburg, wachtend op mijn vlucht terug naar Amsterdam, kreeg ik uit eerste hand het goed nieuws: WEN-SA is een feit!

Alle landen die deelnamen aan de workshop ondertekenden een verklaring om gezamenlijk het gevecht tegen de handel in wilde dieren tegen te gaan!

WEN-SA zal onder andere ondersteuning gaan bieden aan het uitbreiden van de nationale en regionale opsporingscapaciteit en het bevordenen van samenwerking.

Er komt een secretariaat in Botswana en op termijn zal WEN-SA samen gaan werken met andere bestaande netwerken als HA-WEN in de Hoorn van Afrika en ASEAN-WEN in Zuidoost-Azië.

De illegale handel in wilde dieren en hun lichaamsdelen is een wereldwijd probleem dat zich over landsgrenzen uitstrekt. Daarom moeten we het op op een gecoördineerde manier aanpakken. Daarbij is het bouwen aan een goede vertrouwensrelatie met buurlanden en landen aan de andere kant van de oceaan een belangrijke voorwaarde voor succes.

Ik ben erg tevreden met de uitkomst van de workshop. De gemaakte afspraken zijn een enorme prestatie voor de zuidelijke regio. Goed, er moet nog een hoop gebeuren om de acute dreiging voor de dieren tegen te gaan en de smokkel en handel effectief een halt toe te brengen. Maar het is een mooie start.

Het IFAW blijft betrokken bij het inzetten op oplossingen voor de lange termijn en bij mogelijkheden om de slagkracht van lokale en regionale handhavingsinstanties te vergroten. De focus ligt daarbij op het beter waarnemen en slimmer monitoren van beschermde gebieden.

Ik ben erg trots dat ik deel heb mogen uitmaken van een wereldwijd team dat de weg heeft vrijgemaakt voor dit veelbelovende netwerk. Een netwerk dat de handel in wilde dieren in Zuid-Afrika écht kan stoppen.

-- RR

Voor meer informatie over onze pogingen om de internationale handel in wilde dieren tegen te gaan, klik hier.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie