Zuid-Afrika: goed nieuws voor de dieren

Een foto van Jack kort voordat men hem liet inslapen.Helaas worden we in het leven via de media over het algemeen vaker met slecht nieuws dan met goed nieuws geconfronteerd. Voor mensen die zich inzetten voor dierenwelzijn, betreft slecht nieuws vaak de barbaarse behandeling van dieren. Eén van die mensen is Cora Bailey, directeur van CLAW (Community Led Animal Welfare) in Johannesburg. CLAW is een project van het IFAW.

Als het gaat om de doelbewuste mishandeling van dieren, kijken Cora en haar team inmiddels nauwelijks nog ergens van op. Toch was er één geval dat zelfs hen diep schokte. 

Het geval waarover ik het heb, gaat over een Jack Russell met de naam Jack, die door zijn baasje minstens 24 uur op de oprit bij haar huis aan zijn lot werd overgelaten. Een van zijn achterpootjes was ter hoogte van de heup van zijn lijf gerukt. Al die tijd negeerde zijn bazin welbewust zijn gejank om hulp.

Cora gaf aan dat Jack onbeschrijflijke pijn moet hebben geleden, terwijl zijn bazin, degene op wie hij het meest vertrouwde en rekende, botweg langs het hulpeloos lijdende dier heen stapte.

Uiteindelijk werd de kleine Jack met een spuitje uit zijn lijden verlost. Zijn baasje bekende schuld en werd deze week in Johannesburg veroordeeld tot  een celstraf van 12 maanden met een proeftijd van vijf jaar. 

Bovendien mag ze nooit meer huisdieren houden.

Deze uitspraak is een overwinning en een steun in de rug van dierenbeschermers en dierenwelzijnsorganisaties, zoals Cora en haar team. We mogen echter niet vergeten, dat er nog duizenden andere dieren zoals Jack zijn die lijden als gevolg van mishandeling en verwaarlozing.

Gevallen die misschien niet zo ernstig zijn en waarbij mogelijk geen opzet in het spel is, maar die desondanks realiteit zijn.

Dankzij Cora en haar team, die zich onophoudelijk inzetten om het lot van dieren in slechte omstandigheden een gunstige wending te geven, is er nog steeds hoop.

Voor Jack kwam een einde aan zijn pijn toen Cora hem voorzichtig in haar armen nam en hem uit zijn lijden verloste.

-LCH  

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Cora Bailey
Oprichter, Community Led Animal Welfare (CLAW)
Dr. Ian Robinson, Vicepresident, Dierenwelzijn en Natuurbehoud
Vicepresident, Dierenwelzijn en Natuurbehoud
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Hanna Lentz Programmamedewerker / campaigner
Programmamedewerker / campaigner
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs
Kate Nattrass Atema, Hoofd Programma Huisdieren
Hoofd Programma Huisdieren
Veterinarian, DVM, PhD
Veterinarian, DVM, PhD
Nancy Barr, Programmaleider Animal Action Educatie
Programmaleider Animal Action Educatie
Rebecca Brimley, Programma adviseur
Programma adviseur
Projectcoördinator ‘Blijf van mijn Dier’
Hoofd Noodhulpteam