Spotlight Europa: Oost en Oost vinden elkaar in de strijd voor bescherming van de olifant

Deze week waren medewerkers van het IFAW aanwezig bij een unieke workshop, die overheidsvertegenwoordigers van Oost- en Centraal-Europa en landen in Oost-Afrika bijeenbracht.

Doel van de workshop was om te leren van elkaars inspanningen om olifanten te beschermen tegen stropers en de illegale ivoorhandel. Ook wilde men via de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) in kaart brengen over welke punten deze landen overeenstemming kunnen bereiken.

Dit soort interactie tussen landen met op het eerste gezicht weinig overeenkomsten is cruciaal voor de bescherming van olifanten op de lange termijn.

De workshop werd gehouden in Kenia's Tsavo National Park. Tsavo is het grootste park in Kenia met zo'n 12.570 olifanten (2011), ongeveer een derde van alle olifanten in het hele land.

Hierdoor is het ecosysteem van Tsavo van bijzonder groot belang voor de bescherming van olifanten in Oost-Afrika.

Op het hele Afrikaanse continent worden olifanten in alarmerend tempo gedood door stropers, die het hebben voorzien op hun ivoor. Helaas vormt Tsavo hierop geen uitzondering.

Tijdens de workshop kregen we het nieuws te horen dat er opnieuw vier olifanten in het park dood waren aangetroffen; hun slagtanden waren verwijderd. Dit incident brengt het totaal aantal olifanten dat dit jaar in Tsavo is gedood op 15. Dit cijfer zou in werkelijkheid nog wel eens hoger kunnen liggen, aangezien de meeste gevallen op ranches plaatsvinden, en dat wordt nooit gemeld.

De delegaties uit Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije en Oekraïne werden voornamelijk gevormd door ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van CITES-regelgeving.

De afgevaardigden kregen de gelegenheid  zich een goed beeld te vormen van de problemen die Kenya Wildlife Service en regionale handhavingsinstanties op het gebied van wildcriminaliteit ondervinden in hun strijd tegen het doden van olifanten uit commerciële motieven.

De Keniaanse en Oegandese afgevaardigden spraken gepassioneerd over de olifantenpopulaties in hun land, die worden beschouwd als natuurlijk erfgoed – niet alleen voor Afrikanen, maar voor de hele wereldbevolking.

Deze landen zetten een aanzienlijke capaciteit en financiële middelen in om effectieve strategieën te implementeren die gericht zijn op de strijd tegen stropers, de bescherming van leefgebieden, het voorkomen van ongewensten confrontaties tussen mensen en olifanten, en het ontwikkelen van initiatieven om economisch voordeel te genereren met de bescherming van olifanten.

En in hun pogingen om het illegaal doden van olifanten voorgoed uit te bannen, kunnen ze alle hulp heel goed gebruiken.

Europese en andere landen zijn medeverantwoordelijk voor de bescherming van olifanten. De Oost- en Centraal-Europese landen spelen vaak een cruciale rol in de besluitvorming rond CITES binnen de Europese Unie en op mondiaal niveau.

Het is een feit dat geen enkel land, en zeker de ontwikkelingslanden niet, in staat is om zonder de hulp van meer ontwikkelde en gelijkgezinde andere landen, de strijd aan te binden met de georganiseerde criminele netwerken die zich bezighouden met de illegale jacht en de smokkel van ivoor.

Ik heb goede hoop dat nu een stevige basis is gelegd voor belangrijke banden tussen Oost-Afrikaanse landen enerzijds en Oost- en Centraal-Europese landen anderzijds.

--Rikkert Reijnen

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime